เปิดรายชื่อครู รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

444

“ครูเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ” ครูวิทยาศาสตร์จากสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นคนแรกของประเทศไทย เตรียมเข้ารับพระราชทานรางวัลพร้อมสุดยอดครูจากอีก 10 ชาติในอาเซียนและติมอร์เลสเต ต้นเดือนตุลาคมนี้ วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 14:47 น. วันนี้(4 ส.ค.)ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศึกษาธิการ ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้แถลงผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2558 ซึ่งเป็นการคัดเลือกครั้งแรกว่า ในการประชุมสามัญประจำปี2558 คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเมื่อวันที่ 29ก.ค.ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์ ทรงเป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2558 ของ10ประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเตดังนี้

1.บรูไนดารุสซาลาม มาดามฮาจา รัตนาวาติ บินติ ฮาจิโมฮัมมัด ครูการศึกษาพิเศษ โรงเรียนประถมKeriam ผู้ริเริ่มการนำนวัตกรรมมาสอนเด็กพิการเรียนร่วมในรูปแบบต่างๆโดยชักชวนผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนได้รับรางวัลครูดีเลิศจากสุลต่านแห่งบรูไน

2.กัมพูชา นางสาวทอช บันดาว ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาใน Wat-Bo PrimarySchool ครูที่เน้นการสอนโดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางผ่านเทคนิคสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนและให้ความสำคัญกับเด็กเรียนรู้ช้าโดยการสร้างเครื่องมือช่วยสอนเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้จนได้รับรางวัลชนะเลิศครูที่มีความโดดเด่นในระดับชาติ

3.อินโดนีเซีย นายเฮอร์วิน ฮามิด ครูสอนวิทยาศาสตร์และหัวหน้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียน JuniorHigh School Kendari มีผลงานโดดเด่นในการประยุกต์ใช้ SmartPhone เพื่อการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์จนได้รับรางวัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับภูมิภาคของประเทศ

4.ลาว นางวงสัมพันธ์ คำสร้อย ครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์และรัฐศาสตร์ โรงเรียนมัธยมเวียงจันทน์ เน้นการพัฒนานักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำให้มีการพัฒนาตนเองมีทักษะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงนักเรียน

5.มาเลเซีย นายไซนุดดิน ซาคาเรีย ครูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนมัธยม TamanBukit Maluri ผู้พัฒนาหลักสูตรICTของกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นครูผู้สอนการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารในระดับชาติ

6.เมียนมา นางสาวยีมอน ซอร์ ครูระดับอาวุโส โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหล่าย ทาร์ ยา ย่างกุ้ง สอนทั้งวิชาการและการประกอบอาชีพให้แก่ลูกศิษย์จนมีความโดดเด่นได้รับการยอมรับอย่างมากจากเพื่อนครูและคนในชุมชน

7.ฟิลิปปินส์ นายวิลเลียม โมราคา ครูใหญ่ Klolang Elementary School นักจัดการชั้นเรียนสมัยใหม่ให้แก่โรงเรียนชั้นประถมศึกษาและเป็นนักพัฒนานวัตกรรมผลิตสื่อการสอนต้นทุนต่ำให้แก่โรงเรียนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลมาอย่างต่อเนื่อง

8.สิงคโปร์ นางหวังลิม ไอ่ เหลียน ครูใหญ่โรงเรียนประถม HolyInnocents’ Primary School ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ผู้เน้นการสอนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มเรียนรู้ช้า เป็นผู้ริเริ่มโครงการนำร่องด้วยการใช้ดนตรีบำบัดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

9.ติมอร์เลสเต นายจูลีโอ ไซเมน มาเดียรา ครูสอนในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมผู้ที่สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆในชุมชนและสามารถดึงพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเข้าร่วมจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

10.เวียดนาม นางทราน ติ ตวย ดุง ครูใหญ่และครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาที่ LeNgoc Han Primary School ผู้ริเริ่มทำให้เกิดต้นแบบโรงเรียนประถมรูปแบบใหม่หรือ“เวียดนามนิวสคูลโมเดล”เผยแพร่ไปยังโรงเรียนประถมศึกษามากกว่า3,000แห่งผ่านระบบการจัดการที่มีความยืดหยุ่นเน้นทักษะชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและจัดชั้นเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย

และ11.ประเทศไทย นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ครูคนแรกของประเทศไทยที่จะได้รับพระราชทานรางวัลนี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จนได้ชื่อว่า “ครูผู้สร้างคนด้วยการคิดผู้ปั้นดินจนสะเทือนถึงดวงดาว”

“ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 11 คน จะเข้ารับพระราชทานเหรียญทอง โล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติทองคำน้ำหนัก 1บาท และเงินรางวัล 1 หมื่นเหรียญสหรัฐ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 ตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตาม รางวัลนี้ถือเป็นการประกาศเกียรติคุณครูที่มีคุณูปการต่อการศึกษา ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกทุก 2 ปี และเชื่อว่าจะสร้างความภูมิใจและแรงบันดาลใจแก่ครูอีกหลายท่าน”

ดร.กฤษณพงศ์กล่าวและว่า นอกจากนี้มูลนิธิยังได้คัดเลือกครูเพื่อมอบรางวัลพิเศษอีกจำนวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณากร 2 รางวัล ได้แก่ นายชาตรี สำราญ ครูเชี่ยวชาญ(ข้าราชการบำนาญ) จังหวัดยะลา และนางณัชตา ธรรมธนาคม ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้รับ เหรียญเงิน เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และรางวัลครูยิ่งคุณ 17 ราย ได้รับเหรียญทองแดง เข็มเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และรางวัลครูขวัญศิษย์ 144 ราย ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

นายเฉลิมพร กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้รับรางวัลพระราชทานอันทรงเกียรตินี้เพราะเป็นรางวัลที่สูงสุดในชีวิตจริงๆสำหรับวิธีการจัดการเรียนการสอนจะเน้นการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้กระบวนการคิดตั้งคำถามและหาคำตอบหรือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียนการสอนด้วยโครงการงานวิทยาศาสตร์ซึ่งจะทำให้เด็กคิดดี คิดเป็นเพราะเมื่อเด็กคิดดีคิดเป็นแล้วจะสามารถช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้ “ผมเคยเป็นที่ปรึกษาโครงงานของนักเรียนจนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดโครงงานที่สหรัฐอเมริกาและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่ไม่เคยมีประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับมาก่อนจนมีการนำชื่อของนักเรียนทั้ง3คนไปตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อย3ดวงที่พบใหม่ในระบบสุริยะจักรวาลด้วย”นายเฉลิมพรกล่าว“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์