เปิดลงทะเบียน แก้ไขหนี้ครู รอบสอง หลังสงกรานต์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว ไม่ทันรอบแรกรอเลย !!! ศธ.เปิดลงทะเบียนแก้ไขหนี้ครูหลังสงกรานต์อีกครั้ง

1538

 

Advertisement

เปิดลงทะเบียน แก้ไขหนี้ครู รอบสอง หลังสงกรานต์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว ไม่ทันรอบแรกรอเลย !!! ศธ.เปิดลงทะเบียนแก้ไขหนี้ครูหลังสงกรานต์อีกครั้ง

ไม่ทันรอบแรกรอเลย !!! ศธ.เปิดลงทะเบียนแก้ไขหนี้ครูหลังสงกรานต์อีกครั้ง
นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่ง ในโอกาสร่วมประชุมชี้แจง การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ฟความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) และ การแก้ปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้กับผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด อำเภอ และตำบลทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ว่า จากการเก็บข้อมูลครู ทั้งประเทศ พบว่าครูประจำการ ครูนอกประจำการ รวมถึงครูประเภทอื่น ๆ ประมาณ 900,000 คน มีหนี้รวม 1.4 ล้านล้านบาท เกือบ 30% ของหนี้ครัวเรือน ทั้งประเทศ เจ้าหนี้รายใหญ่ของครู อยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู รองลงมา คือ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ สถานบันการเงินอื่น ตามลำดับ สาเหตุที่ครูเป็นหนี้ มาจากครูไม่มีวินัยทางการเงิน ใช้จ่ายเงินเกินตัว ขาดทักษะ ในการบริหารจัดการ ทางการเงิน เป็นต้น กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงจัดทำโครงการ แก้ปัญหาหนี้สินครู ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจ จากครูทั่วประเทศ โดยจะ เปิดลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้สินครู อีกครั้ง หลังจากเทศกาลสงกรานต์.

ขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

Advertisement

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม กำหนดตัวชี้วัด ยกระดับคุณภาพ นักเรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดตัวชี้วัดหวังยกระดับคุณภาพ นักเรียน

หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหารงานบุคคล สำหรับโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพฐ. ว 10/2565

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/