เปิดสูตรการคำนวณ อัตรากำลัง ข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562

3498

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3616 เรื่องสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562 โดยได้ส่งไฟล์สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562 เพื่อใช้ในการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครู 

โดยมีรายละเอียดแต่สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562 ดังนี้ครับ

สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562 สูตรที่ 1

สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562
สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562
เพิ่มเพื่อน

สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562 สูตรที่ 2

สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562
สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562

สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562 สูตรที่ 3

สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562
สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562

สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562 สูตรที่ 5

สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562
สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562

สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562 สูตรที่ 6

สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562
สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562

สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562 สูตรที่ 7

สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562
สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562

สูตรการคำนวณ อัตรากำลังข้าราชการครู ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2562 สูตรที่ 8

1. 1.แบบโรงเรียน 10 มิ.ย.62 [‘ ขนาดไฟล์ 114.86 KB ‘]
2. 2.แบบ สพท.10 มิ.ย.62 [‘ ขนาดไฟล์ 430.03 KB ‘]
3. 3.แบบ พรก.และลูกจ้าง 10 มิ.ย.62 [‘ ขนาดไฟล์ 139.6 KB ‘]
4. คำชี้แจง [‘ ขนาดไฟล์ 283.38 KB ‘]
5. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3616 [‘ ขนาดไฟล์ 78.96 KB ‘]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.