เปิดเกณฑ์ คะแนนสอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

7877
เปิดเกณฑ์คะแนนสอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564
เปิดเกณฑ์คะแนนสอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

เปิดเกณฑ์คะแนนสอบผ่านภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

สวัสดีครับทุกท่าน หากคุณกำลังสมัครสอบหรือได้สมัครสอบภาค ก ประจำปี 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ไปแล้วนั้น โดยมีกำหนดการต่างๆ ดังนี้

เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ 15 มีนาคม 2564

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สอบ วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 และวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ผู้สอบผ่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ซึ่งช่วงนี้เองทุกท่านคงเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกัน แต่หากยังสงสัยว่า ข้อสอบ ก.พ. มีกี่วิชา วิชาละกี่ข้อ และออกเรื่องอะไรบ้าง วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีประเด็นเรื่องนี้มาฝากกับทุกท่านครับ

สำหรับการสอบภาค ก ประจำปี 2564 ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศเกณฑ์คะแนนแต่ละวิชาจะมีสัดส่วนและคะแนนการสอบผ่านที่ชัดเจน โดยคะแนนของการสอบผ่านแต่ละวิชานั้นจะแตกต่างกันออกไปตามวุฒิการศึกษาที่เราใช้ในการสมัครสอบ

เกณฑ์คะแนนสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี

วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ต้องได้

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

100 60

2. วิชาภาษาอังกฤษ

50 25

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

50 30

ระดับปริญญาโท

วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ต้องได้

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

100 65

2. วิชาภาษาอังกฤษ

50 25

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

50 30

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่!!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.พ.