Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เปิดเผยแล้ว!! (ร่าง)ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สมัคร 18-24 ก.ค.

Advertisement

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2561 และรอบนี้จะบรรจุ วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เพื่อแก้ปัญหาในภาพรวม ทั้งการทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการ รวมถึงไม่ให้กระทบกับอัตรากำลังครูโรงเรียนเอกชน นั้นขณะนี้นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ. ได้เห็นชอบปฏิทินสอบครูผู้ช่วยแล้ว ดังนี้

– ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม

– รับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 18-24 กรกฎาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวันที่ 31 กรกฎาคม

– สอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา วันที่ 18 สิงหาคม

– สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 19 สิงหาคม

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 27 สิงหาคม

– สอบสัมภาษณ์ ภาค ควันที่ 1 กันยายน

– ประกาศผลสอบแข่งขัน วันที่ 6 กันยายน

– และบรรจุแต่งตั้งภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2561

นายอัมพร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ปฏิทินดังกล่าวจะสอดคล้องกับการย้ายครู การขอใช้อัตรากำลังครูที่จะเกษียณอายุราชการ และการสอบครูผู้ช่วยและบรรจุทดแทนอัตราเกษียณฯ ซึ่งคาดว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในอีก ประมาณ 2 สัปดาห์ สำหรับปี 2561 มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน เกษียณฯ ประมาณ 2 หมื่นคน โดยอัตราที่คืนมา จะดำเนินการบรรจุให้โครงการครูพัฒนาท้องถิ่น บรรจุสอบคัดเลือกพนักงาน ลูกจ้าง เป็นข้าราชการครู และบรรจุนักศึกษาทุนประเภทต่าง ๆ ส่วนที่เหลือจะใช้บรรจุครูทั่วไป

ขอบคุณที่มา : มติชนออนไลน์  30 พฤษภาคม  2561


You might also like