เปิดแล้ว!!! หลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เก็บชั่วโมง ว21 ได้

2955
เปิดแล้ว!!! หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เก็บชั่วโมง ว21 ได้
เปิดแล้ว!!! หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เก็บชั่วโมง ว21 ได้

เปิดแล้ว!!! หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เก็บชั่วโมง ว21 ได้

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขอแนะนำหลักสูตรอบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณสำหรับครู ขั้นสูง การเขียนโปรแกรม Scratch (Coding Online for Teacher Plus: C4T Plus-Scratch) สำหรับผู้สอนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้สอนรายวิชาอื่นที่สนใจ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาให้คุณครูที่สนใจพัฒนาตนเอง ซึ่งคุณครูสามารถนำไปนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองตาม ว21 ได้ โดยจะเปิดรับสมัครและอบรมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง วันที่ 8 เมษายน 2564

เปิดแล้ว!!! หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เก็บชั่วโมง ว21 ได้
เปิดแล้ว!!! หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch เก็บชั่วโมง ว21 ได้

เกี่ยวกับหลักสูตร
เป็นหลักสูตรสำหรับครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะได้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Scratch ตามโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบต่างๆ สร้างโปรเจ็กต์ Scratch ที่หลากหลาย เช่น เกม แบบจำลอง ดนตรี ศิลปะ ผ่านการวิเคราะห์งานก่อนลงมือเขียนโปรแกรม

เนื้อหาประกอบด้วย
1. บทนำ Scratch : ทบทวนความรู้การเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น ผ่านโครงสร้างโปรแกรมแบบลำดับ วนซ้ำ เงื่อนไข ตัวแปร

2. Chicken run : เกมแข่งขันตอบคำถาม

3. Bee and Bear : เกมหมีกินผึ้ง

4. Lunar Phase : สร้างแบบจำลองการเกิดข้างขึ้นข้างแรม

5. ศิลปะพิกเซล : โปรเจ็กต์สร้างงานศิลปะ Scratch

6. Local music band : เล่นดนตรีผ่านวิดีโอ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม Scratch และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Scratch ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

จำนวนชั่วโมงเรียน
16 ชั่วโมง

เกณฑ์ผ่านการอบรม
มีคะแนนแบบฝึกหัดและคะแนนแบบทดสอบสรุปความรู้รวมกันไม่ต่ำกว่า 80%
หมายเหตุ: แบบฝึกหัดแต่ละเรื่องทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และแบบทดสอบสรุปความรู้ทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. เป็นครูผู้สอน หรือศึกษานิเทศก์ที่สนใจ ในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร C4T แล้ว

2. มีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆ ในระบบการอบรม จนจบหลักสูตร

ข้อกำหนดเบื้องต้น
ผู้ที่จะเข้าศึกษาเนื้อหานี้ได้ต้องผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และทำแบบทดสอบนี้ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

สมัครเข้าอบรม คลิกที่นี่!!!

 ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)