เปิด 15  ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล  สำหรับการเรียนการสอนทางไกล  ชั้น อบ.1 – ม.ุ6 โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

12197
เปิด 15  ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล  สำหรับการเรียนการสอนทางไกล  ชั้น อบ.1 - ม.ุ6 โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
เปิด 15  ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล  สำหรับการเรียนการสอนทางไกล  ชั้น อบ.1 – ม.ุ6 โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

เปิด 15  ช่องสัญญาณทีวีดิจิตอล  สำหรับการเรียนการสอนทางไกล  ชั้น อบ.1 – ม.ุ6 โดย สำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม  มีสิ่งที่น่าสนใจมาฝาก เช่นเคยครับ วันนี้ (24 เม.ย.63 )
เพจ อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา  ได้เผยแพร่  รูปภาพและข้อความ เกี่ยวกับ ช่องสัญญาณทีวี
สำหรับการเรียนการสอนทางไกล  โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือ สพฐ.

โดย ช่องสัญญาณทีวี สำหรับการเรียนการสอนทางไกล  โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการสอน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกอบด้วยช่องต่างๆ ต่อไปนี้

 

ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระดับชั้น อนุบาล 1-3 คือ ช่อง 5 , 6, 7 ตามลำดับ
ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 8  ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 9 ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ช่อง 12, 13, 14, 15 ตามลำดับ

 

และส่วนของ ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 17
,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 19 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 20 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่อง 21 ,ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ช่อง 26 ,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่อง 28

 

ทางด้านของ  ช่องสัญญาณทีวี ดิจิทัล สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ของ อาชีวะศึกษา ก็จะประกอบไปด้วย
ช่อง 37  และช่อง 38  ครับ…

 

 

ขอขอบคุณที่มา อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา