เปิด  6 ข้อที่คุณครูขาดแล้วจะทำให้ถูกมอง  เป็น ครูที่ไม่ดี 

5789

เปิด  6 ข้อที่คุณครูขาดแล้วจะทำให้ถูกมอง  เป็น ครูที่ไม่ดี

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม มีเรื่องราวดีๆ  เป็นข้อคิดเกี่ยวกับการทำงาน   มาฝากคุณครูครับ  อาชีพครู  เป็นอาชีพหนึ่งที่หลาย ๆ คนในสังคมจับตามอง เรา คุณครูจึงต้องเป็นครูที่มีความพร้อม มีทักษะ และรู้จักวางตัวดี อยู่ตลอดเวลา ไม่เฉพาะแค่ช่วงเวลาทำงาน แต่หลังจากการทำงานความเป็นครูก็ไม่ได้หายไป ดังนั้นลักษณะของครูที่ดีนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ คุณครูจึงห้ามขาดสิ่งเหล่านี้ครับ  เพราะถ้าขาดคนอื่นก็อาจมอง ครูเป็น ครูที่ไม่ดี ได้ครับ

เปิด  6 ข้อที่คุณครูขาดแล้วจะทำให้ถูกมอง  เป็น ครูที่ไม่ดี 
เปิด  6 ข้อที่คุณครูขาดแล้วจะทำให้ถูกมอง  เป็น ครูที่ไม่ดี

 

1.ขาดทักษะการจัดการชั้นเรียนที่ดี

การจัดการชั้นเรียนที่ดีคือสิ่งสำคัญที่คุณครูทุกคนต้องสามารถจัดการได้ คุณครูที่ไม่สามารถควบคุมชั้นเรียน หรือไม่อาจทำให้นักเรียนหันมาสนใจที่ตัวคุณครูได้ นอกจากจะทำให้ชั้นเรียนมีบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนแล้ว
ยังทำให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหายนะอย่างมากสำหรับครูผู้สอน การจัดการชั้นเรียนที่ดี สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันแรก โดยการผสมผสานขั้นตอนการดำเนินการและความคาดหวังที่ไม่สูงเกินไป (ซึ่งอาจวางกฎเกณฑ์ร่วมกันกับผู้เรียน)  และเมื่อมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมก็ให้ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้ชั้นเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม

 

2.ขาดความรู้ในเนื้อหาสอน

แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานครู จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู เพื่อแสดงถึงศักดิ์และสิทธิในการประกอบอาชีพครู แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าครูจะมีความรู้ทุกคน โดยเฉพาะในเรื่องของความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งถ้าคุณครูไม่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตัวเอง ก็จะส่งผลเสียต่อการเรียนการสอน และขาดความน่าเชื่อถือจากนักเรียนได้ ดังนั้นจึงควรที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะสอนทุกครั้ง

 

 

 

3.ขาดความเป็นครูมืออาชีพ

ครูมืออาชีพ คือ ครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีทักษะความพร้อมในการทำงาน มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีความประพฤติที่ดี วางตัวเหมาะสม และ สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมาก ครูที่ขาดความเป็นมืออาชีพ มักจะมีปัญหาในการทำงาน เช่น มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม  จัดการชั้นเรียนไม่ได้ หรือไม่มีความรับผิดชอบในการทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการทำงาน ทำให้ไม่ก้าวหน้า เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างและอาจโดนร้องเรียนได้

 

4.ขาดสติสัมปชัญญะ (เอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง)

การขาดสติสัมปชัญญะและปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือสามัญสำนึกนั้น เป็นหนทางแห่งความพินาศของผู้ที่กระทำลงไปในทุก ๆ อาชีพ ไม่เว้นแม้แต่อาชีพครู การกระทำเมื่อขาดสติ ทำลายทั้งงาน มิตรภาพ และมีผลกระทบที่ไม่ดีตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะการกระทำที่อยู่ในภาวะตึงเครียด ซึ่งทำให้เราตัดสินใจทำอะไรได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น ตั้งสติให้ดีก่อนที่จะทำอะไร คิดหน้าคิดหลังให้ดี และจงจำไว้ว่าการพลาดปล่อยให้อารมณ์พาไปเพียงแค่ครั้งเดียว อาจไม่มีทางย้อนกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลย

 

 

5.ขาดทักษะในการสื่อสารที่ดี มักสื่อสารผิด

ทักษะด้านการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากกับการเป็นครู ครูจำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีและเหมาะสมกับคนในหลาย ๆ ระดับ เราควรสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเช่นไร  กับนักเรียนอย่างไร และกับผู้ปกครองในลักษณะใด สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทักษะที่ต้องอาศัยประสบการณ์ การสื่อสารที่ดีจะทำให้ผู้รับสารเข้าใจได้ง่ายแล้ว ยังลดปัญหาที่เกิดจากความเข้าใจผิดได้ หรือแม้แต่เรื่องที่เราผิดพลาด ถ้าเรามีทักษะในการสื่อสารที่ดี เรื่องร้ายก็กลับกลายเป็นดีได้หรือลดทอนลง ในขณะเดียวกันถ้าเราสื่อสารไม่ดี เรื่องผิดพลาดนั้นอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่บานปลาย จนเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงกับตัวเองก็เป็นไร

 

 

6.ขาดความมุ่งมั่นในการทำงาน

ถ้านักเรียนต้องเรียนกับครูที่ขาดความมุ่งมั่นและขาดแรงจูงใจในการทำงาน เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะไม่สนุกกับการสอน ไม่อยากส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน  ไม่ค้นหาหรือกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความท้าทายใด ๆ และไม่สนใจปล่อยให้เด็กเรียนรู้กันเองผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อันใดเลย สิ่งเหล่านี้ส่งผลเสียต่อการทำงาน และทำให้นักเรียนแย่ลง การขาดความมุ่งมั่นหรือขาดแรงจูงใจในการทำงานนั้น อาจเกิดขึ้นได้กับครูทุกคน เมื่อพวกเขาเบื่อ หรือพบว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทไม่เป็นดั่งที่ตั้งใจ จึงพาลให้เกิดความท้อแท้ใจในการทำงาน ซึ่งถ้าไม่ปรับตัวและหาแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับตัวเอง การขาดความมุ่งมั่นนี้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงควรเติมเชื้อไฟและหาแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับตัวเองอยู่เสมอ

 

จากลักษณะที่ไม่ดีของครู 6 ข้อนี้ แอดมิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นข้อคิดที่ดี ในการทำงานให้กับคุณครู   และขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่าน  ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ของระบบการศึกษาไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคตครับ

 

แปล/เรียบเรียง   ครูอัพเดตดอทคอม
อ้างอิงจาก
Traits of a Bad Teacher. สืบค้นเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2562