เปิด 7 เหตุผล ทำไมจึงควรรับราชการ

1952

1.มั่นคง

ข้อ
นี้เป็นปัจจัยหลักๆของคนทำราชการ ซึ่งไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร
หน่วยงานราชการไม่เคยมีการไล่ออก
ต่างกับเอกชนที่อายุมากแล้วต้องกังวลเรื่องความมั่นคงในชีวิต (เอกชนบางคน
อายุ 40 โดนไล่ออก แล้ว วัยขนาดนี้จะให้ไปหางานที่ไหนทำ)


 

2.สวัสดิการครบครัน

สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ พ่อ แม่ ลูกคู่สมรส,ค่าเทอม และอื่นๆอีกครบครัน รวมทั้งสวัสดิการต่างๆตามหน่วยงานนั้นๆ เช่น สหกรณ์  

 

3.ความสมดุลในชีวิต

แน่
นอนว่าใครๆก็อยากใช้ชีวิตส่วนตัว งานราชการตอบโจทย์ เพราะ
เรามีเวลาเลิกงานที่แน่นอน ไม่ต้องทำงานหักโหมเหมือนเอกชนที่เลิกดึกๆดื่นๆ
ทำงานในวันหยุด ทำให้เราวามารถจัดเวลาลาอยู่กับครอบครัวหรือคนที่เรารักได้


 

4.มีความเจริญก้าวหน้าที่แน่นอน

สายงานราชการมีการเติบโตที่เป็นลำดับชัดเจน  มีระดับชั้น ยศ ทำให้เราเติบโตไปพร้อมกับอายุของเรา

 

5.สังคมยอมรับนับถือ

สังคม
ไทยให้ความเคารพนับถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
มีศักดิ์ศรี  เนื่องจากสมัยก่อน
ผู้คนที่ได้ทำงานราชการนั้นจะเป็นพวกขุนนางชั้นสูง
6.มีบำนาญ

สำคัญไม่แพ้กัน ยามแก่ชรา แล้ว งานราชการมีเงินเดือนให้ทุกๆเดือน ให้ใช้หลังเกษียณ

 

7.ได้ตอบแทนประเทศชาติ

ที่สำคัญที่สุด งานราชการเป็นงานที่ทำเพื่อประเทศ ช่วยให้ประเทศพัฒนา ได้ตอบแทนบุญคุณประเทศไทยที่ให้เราได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินนี้

ขอบคุณข้อมูล dynamiclearningpage.com