เผยข้อมูล เกณฑ์ประเมิน วิทยฐานะครู แนวใหม่ คาด 22 ธ.ค.2563 ประกาศเกณฑ์ใหม่

3255
เผยข้อมูล เกณฑ์ประเมิน วิทยฐานะครู แนวใหม่ คาด 22 ธ.ค.2563 ประกาศเกณฑ์ใหม่
เผยข้อมูล เกณฑ์ประเมิน วิทยฐานะครู แนวใหม่ คาด 22 ธ.ค.2563 ประกาศเกณฑ์ใหม่

เผยข้อมูล เกณฑ์ประเมิน วิทยฐานะครู แนวใหม่ คาด 22 ธ.ค.2563 ประกาศเกณฑ์ใหม่

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี ข่าวสารเกี่ยวกับ ข้อมูล เกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครู แนวใหม่ มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่” วิทยากรโดย ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ซึ่งในการอบรมเชิงวิชาการดังกล่าว ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้บรรยายเกี่ยวกับ เกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครู แนวใหม่ โดยใช้หลักการ PA (Performance Appraisal ) โดยทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม ได้ทำการรับชมผ่านการถ่ายทอดสด ในเพจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสรุปใจความสำคัญมาฝากคุณครูดังต่อไปนี้ค่ะ

เผยข้อมูล เกณฑ์ประเมิน วิทยฐานะครู แนวใหม่ คาด 22 ธ.ค.2563 ประกาศเกณฑ์ใหม่
เผยข้อมูล เกณฑ์ประเมิน วิทยฐานะครู แนวใหม่ คาด 22 ธ.ค.2563 ประกาศเกณฑ์ใหม่

1.มีการประเมิน PA ทุกปี ซึ่งเป็นการประเมินคงวิทยฐานะและใช้ผลการประเมินสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งการประเมินคงวิทยฐานะ กำหนดไว้ตามมาตรา 54 และมาตรา 55

2.รูปแบบการประเมิน จะไม่ใช้กระดาษแม้แต่แผ่นเดียว

3. ใช้การประเมินโดย คลิปวีดีโอการสอน ความยาวไม่เกิน 60 นาที ที่ไม่ผ่านการตัดต่อ โดย แนบผลงานนักเรียนและแผนการสอน

4. หลักเกณฑ์การประเมิน จะแบ่งแยกตามระดับ ของ การขอเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งจะมี ระดับ
การปฎิบัติงานที่คาดหวังตามวิทยฐานะ 

5.หากต้องการเป็นผู้ประเมินสามารถลงชื่อและจะมีการอบรมออนไลน์ในส่วนของผู้ประเมินค่ะ

6.สำหรับคุณครูที่ทำผลงานว.21 สามารถนำผลงาน มาประเมินในเกณฑ์วิทยฐานะ แนวใหม่ PA ต่อได้เลยโดย ไม่ต้องเริ่มนับเวลาในการประเมินใหม่

เผยข้อมูล เกณฑ์ประเมิน วิทยฐานะครู แนวใหม่ คาด 22 ธ.ค.2563 ประกาศเกณฑ์ใหม่
เผยข้อมูล เกณฑ์ประเมิน วิทยฐานะครู แนวใหม่ คาด 22 ธ.ค.2563 ประกาศเกณฑ์ใหม่

ไปดูในส่วนของ ระดับการปฎิบัติงานที่คาดหวังตามวิทยฐานะ กันเลยค่ะ 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติและเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู ปรับประยุกต์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ แก้ไขปัญหา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ริเริ่มพัฒนา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ คิดค้นและปรับเปลี่ยน
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ สร้างการเปลี่ยนแปลง

เผยข้อมูล เกณฑ์ประเมิน วิทยฐานะครู แนวใหม่ คาด 22 ธ.ค.2563 ประกาศเกณฑ์ใหม่
เผยข้อมูล เกณฑ์ประเมิน วิทยฐานะครู แนวใหม่ คาด 22 ธ.ค.2563 ประกาศเกณฑ์ใหม่

เข้ารับฟังการบรรยาย หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่ คลิกที่นี่ 

ซึ่งจากการเข้ารับฟังการบรรยายหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่ คาดว่าวันที่ 22 ธันวาคม 2563 จะมีความชัดเจนในหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณครูทุกท่านค่ะ และ ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ข้อมูลและภาพ โครงการอบรมเชิงวิชาการหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาแนวใหม่ จากเพจคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ