Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เผยครูบอกต่อไม่ต้องใช้หนี้เงินกู้

Advertisement

ผอ.ใหญ่ออมสินจับเข่าคุย สกสค. แก้ปัญหาหนี้สินครู “พินิจศักดิ์”
ชงเลิกจ่ายหนี้แทนครูสิ้นเชิง ให้เห็นสภาพหนี้ที่แท้จริง
เผยครูเบี้ยวหนี้ส่วนใหญ่ เพราะเห็นว่ามีกองทุนฯจ่ายแทนแล้วบอกต่อ ๆ กัน

เพิ่มเพื่อน

 วันนี้ (29ก.ย.) ที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้เดินทางเข้ามาหารือร่วมกับ
นายพินิจศักดิ์สุวรรณรังค์ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ
สกสค.เกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สินครูตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) โดยนายพินิจศักดิ์
เปิดเผยภายหลังการหารือว่า
ธนาคารออมสินตกลงจะคืนเงินที่หักจากบัญชีเงินสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการ
เงินกู้ ช.พ.ค.6 ไปโดยพลการ จำนวน 86ล้านบาท ให้แก่
สกสค.รวมทั้งได้หารือถึงการปรับรายละเอียดหรือเงื่อนไขของกองทุน
โดยตนได้เสนอให้ยุติการให้กองทุนฯใช้หนี้แทนครูที่ค้างชำระเงินกู้ หรือ
ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากขอรับการสนับสนุนอีกต่อไป

Advertisement

Advertisement

“ที่ผมเสนอไม่ให้กองทุนฯใช้หนี้แทนครู
เพื่อให้เห็นสภาพหนี้ที่แท้จริงของครู
และให้ออมสินทวงหนี้โดยตรงกับครูที่สำคัญเป็นการปลุกจิตสำนึกครูว่า
เมื่อเป็นหนี้ต้องส่งคืน
ไม่ใช่รู้ว่ามีกองทุนใช้หนี้แทนแล้วไม่ยอมจ่ายแต่ทั้งนี้ยังไม่ถือเป็นข้อ
สรุปต้องมีการหารือร่วมกันอีก” นายพินิจศักดิ์ กล่าว

นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษาเลขาธิการ สกสค.
กล่าวว่าตอนนี้ต้องมาหารือกันอย่างจริงจังว่าจะทำอย่างไรจึงจะสร้างสำนึกให้
ครูที่เป็นหนี้มาชำระเงินคืน
และต้องปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินไม่ใช่ให้กู้ได้ง่ายๆอีกต่อไป
ที่ผ่านมาคนที่ไม่มีความจำเป็นก็มากู้เพราะเห็นว่ากู้ได้ง่ายและบางคนก็มี
เจตนาไม่ใช้หนี้เมื่อ
สกสค.ไม่อนุญาตให้ธนาคารออมสินหักเงินจากกองทุนฯเพียงรอบเดียว
ก็ทำให้เห็นว่ามีจำนวนครูที่เป็นหนี้เสีย หรือ
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หลายหมื่นคน
ซึ่งจากการหารือเห็นว่ามีแนวจะดำเนินการในหลายวิธี
ทั้งฟ้องครูที่ค้างชำระหนี้และเรียกมาปรับโครงสร้างหนี้แต่อย่างไรก็ตามจาก
การที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก็พบว่ามีครูเข้าร่วมโครงการเพียง5,000 คนจากที่ลงทะเบียนไว้ถึง
21,680 คน ซึ่งถือว่าน้อยมาก

นางปิยาภรณ์ เยาวาจา พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง
ผอ.สำนักสวัสดิการครูรักษาการรองเลขาธิการ สกสค.กล่าวว่า
ปัจจุบันมีจำนวนครูที่เข้าโครงการสวัสดิการเงินกู้ช.พ.ค.กว่า 4 .6 แสนคน
รวมเป็นวงเงินกู้กว่า 5 แสนล้านบาท
และที่ผ่านมาแต่ละเดือนธนาคารออมสินจะหักเงินหนี้ค้างชำระจากกองทุนฯประมาณ
เดือนละ 300 กว่าล้าน แต่ในช่วง 4-5
เดือนที่ผ่านมามีครูที่ไม่ชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาก โดยเหตุผลหลัก คือ
การบอกต่อๆกันว่า มีกองทุนจ่ายเงินแทนและขาดความเชื่อมั่น
ตั้งแต่มีกรณีการทุจริตเกิดขึ้นทำให้เงินของกองทุนฯร่อยหรอ
ต้องหาเงินมาชำระหนี้แทนครูเพิ่มถึงเดือนละ 100
กว่าล้านบาทดังนั้นต่อไปอาจจะต้องมีการฟ้องร้องครูที่ค้างชำระหนี้อย่างจริง
จัง จากเดิมที่ให้โอกาสมาตลอด
เพราะถือว่าเป็นการดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครู“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 16:49 น.

You might also like