เผยบอร์ด กช. เสนอฉีดวัคซีนให้ นักเรียน ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

1157

เผยบอร์ด กช. เสนอฉีดวัคซีนให้ นักเรียน ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

เผยบอร์ด กช. เสนอฉีดวัคซีนให้ นักเรียน ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน
เผยบอร์ด กช. เสนอฉีดวัคซีนให้ นักเรียน ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

เผยบอร์ด กช. เสนอฉีดวัคซีนให้ นักเรียน ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

เมื่อวันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 5 /2564 โดยมี นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะกรรมการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้ที่ประชุม สช. ได้มีข้อเสนอผ่านกระทรวงศึกษาธิการไปยังรัฐบาลในการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้กับนักเรียน เพื่อทำให้โรงเรียนสามารถกลับมาเปิดได้เร็วขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ทั้งนี้ในส่วนของครูโรงเรียนเอกชนได้รับรับเสียงสะท้อนว่าส่วนใหญ่รัฐบาลได้มีการจัดสรรให้ได้รับการฉีดไปมากพอสมควรแล้ว

ทั้งนี้ปัจจุบันการที่โรงเรียนเอกชนต้องหยุดการเปิดภาคเรียนทำให้ไม่มีรายรับจากการชำระค่าเทอม ทางรัฐบาลจึงได้มีการพิจารณาเงินขวัญกำลังใจจำนวน 2,000 บาท ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก็ได้มีการประสานกับโรงเรียนต่างๆ ทำให้เห็นว่าโรงเรียนต่างให้ความสนใจทำให้ทาง สช.ได้รับความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เพราะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อยากให้เกิดความก้าวหน้ายังผลประโยชน์กับผู้ปกครองประชาชนและผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการทำห้องเรียนที่เป็นอัตลักษณ์อย่างโดดเด่น เช่นเรื่องห้องเรียน 2 ภาษา ของโรงเรียนเอกชนเพื่อให้ผู้เรียนและประชาชนได้เห็นความชัดเจนว่าโรงเรียนที่ถูกต้อง จะต้องปฏิบัติและมีมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง เป็นต้น

“ส่วนของโรงเรียนนอกระบบ ได้มีการมอบหมายให้หารือกับกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะได้มีมาตรการในการเยียวยาให้กับโรงเรียนนอกระบบที่นอกเหนือจากที่อยู่ใน 29 จังหวัด และขณะนี้ทางคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนประสานกับกระทรวงแรงงานไปเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ทาง สช.ยังมีการขอความร่วมมือและจัดทำหลักสูตรต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายโรงเรียนนอกระบบก็จะสามารถดำเนินการเปิดสอนได้ในหลายหลักสูตรทันที ขณะเดียวกันจากข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการและที่ประชุม กช. ทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการแจ้งข้อมูลนี้ไปยังกระทรวงการคลังด้วย นอกจากนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็มีการหารือถึงการยกร่างในเรื่องของเงินกู้จาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่จะเป็นรูปแบบซึ่งจะครอบคลุมมายังการเรียนรู้การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งโรงเรียนนอกระบบจะได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วย โดยคนที่จะมาอัพสกิลรีสกิล หรือเรียนหลักสูตรต่างๆก็สามารถกู้เงินกยศ.ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสช.ด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล เผยบอร์ด กช. เสนอฉีดวัคซีนให้ นักเรียน ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน

จันทนา เชียงทอง :สรุป
นวรัตน์ รามสูต :เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข :ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.:รายงาน
26/8/2564