เผยปฏิทินสอบครูผู้ช่วย 8 พันอัตราว่าง

525

วันที่ 4 สิงหาคม นายกมล 
รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า
ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.)จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 แทนอัตราว่าง  8,000 อัตรา นั้น
ขณะนี้สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว

  • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 15 กันยายน 2558
  • รับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 22-28 กันยายน 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วันที่ 2 ตุลาคม 2558
  • สอบขอเขียน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม
    จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 17
    ตุลาคม 2558 
  • สอบขอเขียน ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  18 ตุลาคม 2558
  • สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ 19 ตุลาคม 2558
  • ประกาศผลสอบแข่งขัน วันที่ 27 ตุลาคม 2558 คาดว่าจะมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่า 100,000 คน

หลังจากการสอบแข่งขัน จะมีข้าราชการครูเกษียณอายุอีกประมาณกว่า 10,000 อัตรา
สพฐ.ก็จะเรียกบรรจุจากบัญชีที่สอบได้ดังกล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน