Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เผย ดาว์พงษ์ สั่ง สพฐ.เพิ่มจำนวนข้อสอบภาษาอังกฤษ ในการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 2/2558 เตรียมเรียกประชุมวางแผนกำหนดมาตรการคุมสอบสกัดทุจริต

Advertisement

เผย ดาว์พงษ์ สั่ง สพฐ.เพิ่มจำนวนข้อสอบภาษาอังกฤษ
ในการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 2/2558
เตรียมเรียกประชุมวางแผนกำหนดมาตรการคุมสอบสกัดทุจริต

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

วันนี้ (1ก.ย.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปี
2558 นั้น พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)
มีนโยบายให้เพิ่มจำนวนข้อสอบวิชาภาษาอังฤษ
เพื่อจะได้ครูที่มีทักษะทางด้านภาษามากขึ้น นอกจากนี้
รมว.ศธ.ยังให้ความสำคัญกับมาตรการคุมการสอบมาก
โดยจะเรียกประชุมเพื่อวางมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัย ป้องกันการทุจริต
และให้เกิดความโปร่งใส

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า สำหรับปฏิทิน มีดังนี้ ประกาศรับสมัครสอบ
วันที่ 7 ก.ย.2558 รับสมัครวันที่ 14-20 ก.ย. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
วันที่ 25 ก.ย. สอบข้อเขียน ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 10 ต.ค.
สอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งวันที่ 11 ต.ค. สอบสัมภาษณ์ ภาค ค
ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 12 ต.ค. และประกาศผลการสอบวันที่
20 ต.ค.2558 โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปิดสอบ จำนวน 111 เขต
แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 79 เขต
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 31 เขต
และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

” ครั้งนี้มีตำแหน่งว่างบรรจุได้ 1,503 อัตรา ใน42 กลุ่มวิชา ได้แก่
คณิตศาสตร์ 195 อัตรา ภาษาไทย 181อัตรา ภาษาอังกฤษ 162 ภาษาจีน 49 อัตรา
ภาษาญี่ปุ่น 17 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 4 อัตรา ภาษาเยอรมัน 1 อัตรา
วิทยาศาสตร์ 56 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 28 อัตรา ฟิสิกส์ 47 อัตรา เคมี 21
อัตรา ชีววิทยา 12 อัตรา สังคมศึกษา 97 อัตรา สุขศึกษา 6 อัตรา พลศึกษา 54
อัตรา สุขศึกษาและพลศึกษา 1 อัตรา ดนตรี 20 อัตรา ดนตรีศึกษา 10 อัตรา
ดนตรีไทย 18 อัตรา ดนตรีสากล 22 อัตรา ดุริยางคศิลป์ 3 อัตรา ศิลปศึกษา 34
อัตรา ทัศนศิลป์ 7 อัตรา นาฎศิลป์ 55 อัตรา คอมพิวเตอร์ 55 อัตรา
อุตสาหกรรมศิลป์ 17 อัตรา เกษตรกรรม 21 อัตรา คหกรรม 11 อัตรา ประถมศึกษา
63 อัตรา ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 101 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 14 อัตรา
จิตวิทยาคลินิก 2 อัตรา วัดผลและประเมินผลการศึกษา 2 อัตรา
เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา ช่างยนต์ 1 อัตรา บรรณารักษ์ 18 อัตรา
โสตทัศนศึกษา 3 อัตรา ประวัติศาสตร์ 2 อัตรา การเงิน/บัญชี 25 อัตรา
การศึกษาพิเศษ 30 อัตรา กายภาพบำบัด 22 อัตรา และกิจกรรมบำบัด 13 อัตรา”
เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 14:00 น.

You might also like