เผย 3 ขั้นตอน การขอคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า  ตามมาตรการช่วยเหลือ ผลกระทบจาก โควิด-19  ของทางรัฐบาล

2417

เผย 3 ขั้นตอน การขอคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า  ตามมาตรการช่วยเหลือ
ผลกระทบจาก โควิด-19  ของทางรัฐบาล

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการ ขอรับเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า
ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจาก โควิด-19  ของทางรัฐบาล มาฝากครับ  ด้วยผู้ใช้เฟสบุ๊กเพจชื่อ  ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์  โพสต์ภาพ และข้อความ ที่น่าสนใจดังนี้

เผย 3 ขั้นตอน การขอคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า  ตามมาตรการช่วยเหลือ ผลกระทบจาก โควิด-19  ของทางรัฐบาล
เผย 3 ขั้นตอน การขอคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า  ตามมาตรการช่วยเหลือ ผลกระทบจาก โควิด-19  ของทางรัฐบาล (รูปภาพจากเพจ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ )

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งขั้นตอนการขอรับเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า
โดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบ
จากโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งหากข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องและตรงกันกับข้อมูลที่การไฟฟ้ามีอยู่ จะได้รับเงินคืนตั้งแต่
วันที่ 31 มี.ค.2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะจ่ายครบจำนวนทั้งหมด 21.5 ล้านราย วงเงิน 30,000 ล้านบาท นอกจากนี้
การไฟฟ้ายังได้เตรียมวางระบบการลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่นของการไฟฟ้าด้วย เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกมากขึ้น

 

ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณเนื้อหา และรูปภาพจาก   เพจ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์