เผย 8 มาตรการ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหา ความล้มเหลว ของการจัดการศึกษา อย่างเร่งด่วน จากการประชุม เครือข่ายองค์กรครู

1612

เผย 8 มาตรการ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหา ความล้มเหลว
ของการจัดการศึกษา อย่างเร่งด่วน จากการประชุม เครือข่ายองค์กรครู

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าว ผลการประชุมเครือข่าย องค์กรครู  เพื่อกำหนดมาตรการให้ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหา ความล้มเหลว ของการจัดการศึกษา อย่างเร่งด่วน โดยผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ   ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ     โพสต์ข้อความ
และรูปภาพเกี่ยวกับผลการประชุมดังกล่าวดังนี้

 

เผย 8 มาตรการ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหา ความล้มเหลว ของการจัดการศึกษา อย่างเร่งด่วน จากการประชุม เครือข่ายองค์กรครู
เผย 8 มาตรการ ให้ กระทรวงศึกษาธิการ แก้ปัญหา ความล้มเหลว ของการจัดการศึกษา อย่างเร่งด่วน จากการประชุม เครือข่ายองค์กรครู

วันนี้ ส.บ.ม.ท.ร่วมกับองค์กรเครือข่ายครูหลายองค์กรได้ประชุมเพื่อกำหนดมาตรการให้กระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วน โดยมีสาระคร่าวๆดังนี้
1. ศธ ต้องมีมาตรการให้ครูมีหน้าที่สอนและอบรมนักเรียนเท่านั้น ให้ยกเลิกโครงการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน
การสอนโดยด่วน
2. ศธ ต้องแก้ไขกฎหมายให้ครูบรรจุใหม่ที่สอนครบสองปีมีสิทธิยื่นคำร้องขอย้ายได้
3. ศธ ต้องยกเลิกหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21) และให้กลับมาใช้ ว 13 กับ ว 17 เช่นเดิม
4. ศธ ต้อง แก้ไขกฎหมายให้มีผู้แทนครูมีส่วนร่วมในการเป็นองค์คณะในทุกองค์คณะของ ศธ

5. ศธ.ต้องดำเนินการให้มีการจ้างครู/เจ้าหน้าที่ธุรการ/ภารโรง เหมือนเดิม จะนำเอารูแบบการจ้างเหมาบริการมาใช้ไม่ได้
6. ศธ ต้องดำเนินการให้มีการจ้างนักการภารโรงและเจ้าหน้าที่ธุรการให้ครบทุกโรงเรียน
7. ห้ามเรียกครูอัตราจ้างว่า “ลูกจ้างชั่วคราว” เพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องได้รับการเคารพจาก
นักเรียนและได้รับเกียรติจากผู้ปกครอง ควรเรียกว่า ครูพิเศษ
8. ข้าราชการสายสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหรือที่เรียกว่าข้าราชการประเภท 38 ค (2)
ต้องได้รับสิทธิประโยชน์เท่าครู

ยังมีข้อเรียกร้องอีกหลายข้อ ทั้งนี้ ส.บ.ม.ท และองค์การเครือข่ายครูทั้งประเทศจะนัดแถลงข่าวในวันที่ 15 ตุลาคม 62 นี้ หากรัฐเพิกเฉย ไม่ใส่ใจการเรียกร้องก็จะมีมาตรการการยกระดับการเรียกร้องโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเร็วต่อไป

รัชชัยย์ ศรสุวรรณ
นายก ส.บ.ม.ท.
12 ตุลาคม 2563

 

 

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มา  เฟสบุ๊กเพจ   ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ