เพราะครูมีหน้าที่

459

เพราะครูมีหน้าที่

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน [email protected]

นับเป็นการต้อนรับและส่งท้ายวันครู ประจำปี 2559 ครั้งที่ 60
ที่มีสีสันกว่าทุกปีที่ผ่านมา เมื่อ 7-Eleven ได้สร้างภาพยนตร์สั้นๆ
จากเรื่องจริง ของหม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ คุณครูใหญ่
ผอ.โรงเรียนวรรณวิทย์ ออกมาด้วยเวลาประมาณ 8 นาที
ได้ซาบซึ้งกินใจตั้งแต่ต้นจนจบจนชาวโซเชี่ยลกดแชร์กันทั้งน้ำตา

 

อาคารไม้เก่าๆ ที่ยังคงสภาพเป็นโรงเรียนที่มีผลประกอบการขาดทุนทุกปี
ซึ่งทุกวันนี้ถูกล้อมรอบด้วยอาคารสูงทันสมัย
ย่านธุรกิจบนที่ดินราคาแพงสุดของประเทศ แม้จะมีการ ยื่นเงิน 1,000 ล้านบาท
กับการให้เลิกกิจการโรงเรียน
ก็ไม่สามารถซื้อครูผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูได้ เพียงเพื่อให้เด็กๆ
ได้มีที่เรียน

 

สุดรันทดใจยิ่งนัก ปาดน้ำตาทุกครั้งที่เปิดชมภาพยนตร์สั้นๆ
จากเรื่องจริง เรื่องนี้ และซาบซึ้งกินใจกับประโยคหนึ่งที่
หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ เอ่ยว่า “วันครูเป็นวันสำคัญสำหรับเด็ก
เพราะครูมีหน้าที่…ทำเด็กให้เป็นคนดีอบรมสั่งสอน ให้วิชาความรู้แก่เด็ก”

 

พลันให้คิดถึง 30 ตัวชี้วัดดัชนีครูไทย ของสวนดุสิตโพล ม.สวนดุสิต
ที่ผ่านมา แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยจะอยู่ในระดับ 7.30 จากเต็ม 10
หากพิจารณาให้ลึกลงไปแล้ว จะพบว่าค่าคะแนนความเชื่อมั่นต่อครูไทย ปี 2558
ต่ำสุด เมื่อเทียบกับช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

 

และส่งท้ายวันครู สวนดุสิตโพล
ได้สำรวจความคิดเห็นครูทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มอง “เด็กนักเรียน”
ซึ่งเป็นศิษย์ของตนเอง ณ วันนี้ เป็นอย่างไร? มีผลมาให้เห็นดังนี้

 

อันดับ 1 นักเรียนไม่ค่อยสนใจการเรียนเพราะมีสิ่งยั่วยุมาก
ขาดวินัยและความรับผิดชอบ 86.29% อันดับ 2 นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น
เรียนรู้เทคโนโลยีได้เร็ว 76.44% และอันดับ 3 นักเรียนมีพื้นฐานครอบครัว
และได้รับการอบรมเลี้ยงดูแตกต่างกัน 60.23%

 

แสดงว่า คุณครูทั้งหลายได้รับรู้ เข้าใจ
เข้าถึงสภาพปัจจัยแห่งปัญหาแวดล้อมในตัวศิษย์
แทบทุกมิติที่ส่งผลให้นักเรียนมีความแตกต่างกันเป็นสำคัญ

 

มองไปถึงคำพูดของ หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ ที่กล่าวว่า
“…ครูมีหน้าที่…ทำเด็กให้เป็นคนดีอบรมสั่งสอน
ให้วิชาความรู้แก่เด็ก…” แล้ว
น่าจะเป็นกำลังใจให้กับครูที่กำลังทำหน้าที่ทุกคนบนแผ่นดินไทย 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 18 มกราคม 2559