วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTเพราะเหตุใด ผอ.และ รองผอ.ต้องมีชม.สอน ตามมาตรฐานตำแหน่งใหม่ ผู้บริหาร โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

เพราะเหตุใด ผอ.และ รองผอ.ต้องมีชม.สอน ตามมาตรฐานตำแหน่งใหม่ ผู้บริหาร โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

Advertisement

เพราะเหตุใด ผอ.และ รองผอ.ต้องมีชม.สอน ตามมาตรฐานตำแหน่งใหม่ ผู้บริหาร

เพราะเหตุใด ผอ.และ รองผอ.ต้องมีชม.สอน ตามมาตรฐานตำแหน่งใหม่ ผู้บริหาร โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.

โดย ครูอัพเดตดอทคอม ได้รับชม คลิปวีดีโอที่ท่านรศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ในเพจสำนักสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเนื้อหาดังนี้

**ในเกณฑ์มาตรฐานวิทยฐานะและเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งใหม่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสอนหนังสือด้วย **

เหตุผลคือ มีเหตุผลเบื้องหลังในการกำหนดดังนี้ ที่ที่ผอ.ต้องปฏิบัติการสอนอย่างน้อย 5 ชั่วโมงและรองผู้อำนวยการต้องปฏิบัติการสอนอย่างน้อย 10 ชั่วโมง และครู 20 ชม/สัปดาห์ ในเจตนารมย์จริงๆเราไม่ให้ท่านไปรับผิดชอบสอนเป็นวิชาวิชา แต่ในความเป็นจริงเราอยากให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนกับคุณครู ในรูปแบบต่างๆให้ท่านไปกำหนดเองเช่นอาจจะสอนร่วมกันกับอาจจะสอนร่วมกันกับคุณครู หรือในหนึ่งภาคเรียนท่านอาจจะออกนิเทศคุณครู

แต่หัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือเราอยากให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าห้องเรียนกับคุณครูบ้าง  เข้าไปเห็นว่าห้องเรียนเป็นอย่างไร เด็กมีสภาพอย่างไร คุณครูมีความลำบากในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง

และกรอบสำคัญที่เรานำมาเปลี่ยนแปลงมาตรฐานเกณฑ์วิทยฐานะผอ. ใหม่คือ เราสังเคราะห์แนวคิดที่ จำเป็นสำหรับนักบริหารการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษ 21

Advertisement

งานวิจัยจากทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า “สิ่งที่คุณครูคาดหวังจากผู้บริหารมากที่สุด คือ ความเป็นผู้นำทางวิชาการ” ซึ่งจะสะท้อนได้จาก #การเป็นผู้นำการเรียนการสอน ที่สำคัญ คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในโรงเรียน โดยต้องโฟกัส 7 ประเด็น ซึ่งเป็นที่มาของ “ตัวชี้วัดในการประเมินวิทยฐานะของผู้บริหารตามเกณฑ์ฯ ใหม่ ดังนี้

บทบาทของผู้บริหาร
1. ต้องพยายามค้นหากระบวนการ วิธีการยกระดับผลลัพธ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร และคุณภาพของผู้เรียน
3. ต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครู คือ ทักษะการจัดการเรียนการสอน
4. เป็นผู้นำที่มีความเป็นโค้ช โดยต้องรู้สภาพของครู รู้จักวิธีการสอนของครู เข้าใจบริบทของห้องเรียน และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเด็ก
5. มุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับครูในการพัฒนาการศึกษา
6. มีการใช้งานวิจัย หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและทดลองสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนได้
7. ต้องเป็นผู้นำในการระดมทรัพยากร สร้างพันธมิตรในการทำงาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้

#ปรับมาตรฐานตำแหน่ง
#ปรับมาตรฐานวิทยฐานะ
#เกณฑ์ใหม่ #เกณฑ์PA
#พัฒนาคุณภาพครู
#คืนครูสู่ห้องเรียน
#กระทรวงศึกษาธิการ
#ผู้บริหารสถานศึกษา

คุณครู ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ หรือทุกท่านที่ได้อ่านแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ แสดงความคิดเห็นได้นะคะ

รับชมและรับฟังวีดีโอเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X