สพฐ.แจ้งทุกโรงเรียน!! ดาวน์โหลดเอกสารเสริม เพศวิถีศึกษา จากทุกสำนักพิมพ์

3526

เอกสารเสริม เพศวิถี ศึกษา จากทุกสำนักพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน เพศวิถี ศึกษา ในโรงเรียน สพฐ. และ สังกัดต่างๆ

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบอีกเช่นเคย หลังจากครูอัพเดตดอทคอม ได้แนะนำหลักสูตร เพศวิถี ศึกษา สพฐ ให้คุณครูผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ (คลิกที่นี่เพิ่อเข้าอบรม) คุณครูหลายท่านคงอยากจะได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครบถ้วน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำ เอกสารเสริม เกี่ยวกับหลักสูตร เพศวิถี ศึกษา สพฐ จากทุกสำนักพิมพ์ ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมโดยเป็นเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเป็นข้อมูลจากสำนักพิมพ์ต่างๆดังนี้ครับ

เอกสารเสริม เพศวิถี ศึกษา จากทุกสำนักพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน เพศวิถี ศึกษา ในโรงเรียน สพฐ และ สังกัดต่างๆ
เอกสารเสริม เพศวิถี ศึกษา จากทุกสำนักพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน เพศวิถี ศึกษา ในโรงเรียน สพฐ และ สังกัดต่างๆ

เอกสารเสริม เพศวิถีศึกษา จากสำนักพิมพ์ >>  พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พ.ว.)

เอกสารเสริม เพศวิถีศึกษา จากสำนักพิมพ์ >>  อักษรเจริญทัศน์

เอกสารเสริม เพศวิถีศึกษา จากสำนักพิมพ์ >>  องค์การค้าของ สกสค.

เอกสารเสริม เพศวิถีศึกษา จากสำนักพิมพ์ >>  วัฒนาพานิช

เอกสารเสริม เพศวิถีศึกษา จากสำนักพิมพ์ >>  แม็คเอ็ดดูเคชั่น

เอกสารเสริม เพศวิถีศึกษา จากสำนักพิมพ์ >>  เอมพันธ์

เอกสารเสริม เพศวิถี ศึกษา จากทุกสำนักพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน เพศวิถี ศึกษา ในโรงเรียน สพฐ และ สังกัดต่างๆ
เอกสารเสริม เพศวิถี ศึกษา จากทุกสำนักพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน เพศวิถี ศึกษา ในโรงเรียน สพฐ และ สังกัดต่างๆ
เอกสารเสริม เพศวิถี ศึกษา จากทุกสำนักพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน เพศวิถี ศึกษา ในโรงเรียน สพฐ และ สังกัดต่างๆ
เอกสารเสริม เพศวิถี ศึกษา จากทุกสำนักพิมพ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน เพศวิถี ศึกษา ในโรงเรียน สพฐ และ สังกัดต่างๆ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดหนังสื่อราชการเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอบคุณที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.