เราชนะ ต่ออายุ อีก 1 เดือน เพิ่มสิทธิ์ เราชนะ เพิ่มสิทธิคนที่เข้าเกณฑ์ 2.4 ล้านคน

1106
เราชนะ ต่ออายุ เราชนะ ขยายเวลา เราชนะ เพิ่มสิทธิ์ เราชนะ
เราชนะ ต่ออายุ เราชนะ ขยายเวลา เราชนะ เพิ่มสิทธิ์ เราชนะ

เราชนะ ต่ออายุ อีก 1 เดือน เพิ่มสิทธิ์ เราชนะ เพิ่มสิทธิคนที่เข้าเกณฑ์ 2.4 ล้านคน
สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับ โครงการเราชนะ มาฝากทุกท่านค่ะ ซึ่ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ “เราชนะ” ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ เราชนะ โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายอีก 2.4 ล้านคน รวมกลุ่มเป้าหมายประมาณ 33.5 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินไม่เกิน 213,243 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3,042 ล้านบาท นอกจากนี้ยังขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.2564 จากเดิมที่ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ โดยสรุปได้ดังนี้คือ

1. ขยายเวลาใช้จ่าย 1 เดือน
2. เพิ่มสิทธิ์คนที่เข้าเกณฑ์ 2.4 ล้านคน
3. รายเดิมยังไม่ได้มีการเพิ่มยอดเงินแต่อย่างใด (รอบใหม่ยังไม่มี  ยังไม่มีเฟส 2)

เราชนะ ต่ออายุ เราชนะ ขยายเวลา เราชนะ เพิ่มสิทธิ์ เราชนะ
เราชนะ ต่ออายุ เราชนะ ขยายเวลา เราชนะ เพิ่มสิทธิ์ เราชนะ

สำหรับการเพิ่มสิทธิ์ เราชนะ คนที่เข้าเกณฑ์ 2.4 ล้านคน  โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33 (ยกเว้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
3.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใด ในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท จากภาษี 2562
5.ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชี เกิน 500,000 บาท ณ 31 ธันวาคม 2563

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล วิเราชนะ ต่ออายุ อีก 1 เดือน เพิ่มสิทธิ์ เราชนะ เพิ่มสิทธิคนที่เข้าเกณฑ์ 2.4 ล้านคน จาก เราชนะ ค่ะ

เราชนะ,เราชนะดอทคอม,เราชนะ.com,เว็บไซต์เราชนะ, เว็บไซต์ เราชนะ.com ,โครงการเราชนะ,เพิ่มสิทธิ์เราชนะ,เพิ่มสิทธิ์โครงการเราชนะ