วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกอบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์คอร์สเรียนออนไลน์จากระบบ PSUMOOC  

คอร์สเรียนออนไลน์จากระบบ PSUMOOC  

Advertisement

สวัสดีครับ วันนี้ทีมงาน ครูอัพเดตดอทคอม ขอรวมบรวมคอร์สเรียนออนไลน์ บทเรียนออนไลน์ จากระบบ PSUMOOC มาให้เพื่อนสมาชิกได้เสริมความรู้และประสบการณ์ครับ วันนี้มีคอร์สเรียนมานำเสนอ 5 คอร์ส ดังนี้ครับ

คอร์สเรียนออนไลน์จากระบบ PSUMOOC  

ก่อนอื่นต้องสมัครและลงทะเบียนก่อนครับ คลิกที่นี่ครับ

1.ก้าวแรกสู่ภาษาญี่ปุ่น

เกี่ยวกับรายวิชา

 • การแนะนำตัว การทักทาย สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนสามารถแนะนำตัวด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายได้
 • ผู้เรียนสามารถทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม กับสถานการณ์
 • ผู้เรียนสามารถอ่านตัวอักษรฮิรางานะและตัวอักษรคาตาคานะได้

ลิงก์เข้าเรียนก้าวแรกสู่ภาษาญี่ปุ่น

2.พลเมืองที่ดี

เกี่ยวกับรายวิชา

 • บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมืองการจัดระเบียบทางสังคม การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัตน์

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจในสถานภาพ บทบาท ตามกฎระเบียบ และ การควบคุมทางสังคม
 •  ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล เมตาเวิร์ส และความร่วมมือระดับโลก
 • ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจ ลักษณะทางวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรม ภาวะการตื่นตระหนกทางวัฒนธรรมและการปรับตัวทางวัฒนธรรม

ลิงก์เข้าเรียนพลเมืองที่ดี

3.การบัญชีและภาษีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์

เกี่ยวกับรายวิชา

 • ประเภทธุรกิจตามรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15) ประเภทสัญญาเช่าตาม TFRS15 การประยุกต์ใช้การบัญชีสัญญาเช่าตาม TFRS15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าสำหรับธุรกิจบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์ การบันทึกบัญชีและการแสดงรายการในงบการเงิน ภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์

Advertisement

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจของธุรกิจบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์
 • ผู้เรียนสามารถทำบัญชีสัญญาเช่าดำเนินงานตามรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
 • ผู้เรียนสามารถจัดทำและบันทึกบัญชีภาษีที่เกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์
 • ผู้เรียนสามารถแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลสัญญาเช่าดำเนินงานตามรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ในงบการเงิน

ลิงก์เข้าเรียนการบัญชีและภาษีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจบ้านเช่าและอพาร์ทเม้นท์

4.การตลาดระหว่างประเทศสำหรับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เกี่ยวกับรายวิชา

 • ความหมายของการตลาดระหว่างประเทศ ความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศ วิธีการตัดสินใจเลือกตลาดระหว่างประเทศเป้าหมาย การเข้าตลาดระหว่างประเทศด้วยการส่งออก ระบบแฟรนไชส์ การใช้สัญญาจ้างผลิต การการตั้งฐานการผลิตเอง ปัจจัยในการเลือกรูปแบบการเข้าสู่การตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ: ผลิตภัณฑ์และตราสินค้าระหว่างประเทศ ราคาตลาดระหว่างประเทศ ช่องทางการจัดจำหน่ายระดับโลก การสื่อสารทางการการตลาดระหว่างประเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลเบี้องต้นสำหรับการตลาดระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการตลาดระหว่างประเทศได้
 • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์รูปแบบการเข้าสู่การตลาดระหว่างประเทศได้
 • ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศได้
 • ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบี้องต้นสำหรับการตลาดระหว่างประเทศได้

ลิงก์เข้าเรียนการตลาดระหว่างประเทศสำหรับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

5.การอ่านงบการเงิน (สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี)

เกี่ยวกับรายวิชา

 • วิธีการอ่านงบแสดงฐานะทางการเงิน วิธีการอ่านงบกำไรขาดทุน วิธีการอ่านงบกระแสเงินสด วิธีการเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

Advertisement

 • ผู้เรียนสามารถอ่านงบแสดงฐานะทางการเงินได้
 • ผู้เรียนสามารถอ่านงบกำไรขาดทุนได้
 • ผู้เรียนสามารถอ่านงบกระแสเงินสดได้
 • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์งบการเงินของกิจการได้

ลิงก์เข้าเรียนการอ่านงบการเงิน (สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี)

ขอบคุณเนื้อหาจาก PSUMOOC

เรื่องราวที่น่าสนใจ อบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร จากคุรุสภา คุรุสภาเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์

คอร์สอบรมออนไลน์ Metaverse Classroom ห้องเรียนออนไลน์แห่งโลกเสมือน วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments