รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ 54 หลักสูตร ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการศึกษาอ้างอิงตัวชี้วัด ว.21 ได้

13900
รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ 54 หลักสูตร  ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการศึกษาอ้างอิงตัวชี้วัด ว.21 ได้
รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ 54 หลักสูตร ฟรี มีเกียรติบัตร เกี่ยวกับการศึกษาอ้างอิงตัวชี้วัด ว.21 ได้

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีรวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตรมาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งเชื่อว่า คุณครูหลายท่านอาจกำลังพัฒนาตนเองอยู่ ครูอัพเดตดอทคอม จึงได้รวบรวมหลักสูตรที่ได้เคยลงไปแล้ว มาไว้ให้คุณครูที่ต้องการจะทำการศึกษาอีกครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณครูค่ะ

ที่ เรื่อง หน่วยงาน
1 อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร 20 หลักสูตรเกี่ยวกับการศึกษาใช้อ้างอิงตัวชี้วัด ว.21 ได้ คลิกที่นี่ สพป.เชียงใหม่เขต 2
2 อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา เปิดระบบอบรมวันที่ 18 เมษายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563คลิกที่นี่ AMORN 8558
หมายเหตุหากต้องการใบประกาศ585บาท นับชั่วโมงได้ 20ชม.
3 อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาคลิกที่นี่ สพม.38
4 อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร 4หลักสูตรเกี่ยวกับการวัดประเมินผลและวิจัยในชั้นเรียนคลิกที่นี่ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
5 อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร Classroom Language for Teachersคลิกที่นี่ เพจ Next Gen Teacher
6 อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การวัดและประเมินผลคลิกที่นี่ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
7 อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ มีเกียรติบัตร หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับการเมืองระดับท้องถิ่น จากสถาบันพระปกเกล้าคลิกที่นี่ สถาบันพระปกเกล้า
8 อบรมออนไลน์ ฟรี 12 หลักสูตรการศึกษา จากสพม.38 ได้เกียรติบัตรเลยคลิกที่นี่ สพม.38
9 อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ การวัดความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษาคลิกที่นี่ สพป. สุพรรณบุรีเขต 3
10 อบรมออนไลน์ เรียนออนไลน์ มีเกียรติบัตร หลักสูตร ค่านิยมพิ้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จากสถาบันพระปกเกล้าคลิกที่นี่ สถาบันพระปกเกล้า
11 อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใส่แฟ้ม ตัวชี้วัด1.1คลิกที่นี่ สพป.อุบล เขต 3
12 อบรมออนไลน์ ฟรี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารงานทะเบียน (ปพ.1-ปพ.3)คลิกที่นี่ สพม.32
13 อบรมออนไลน์ ฟรี นับชม.ขอทำวิทยฐานะได้ กคศ.รับรอง หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครูคลิกที่นี่ สสวท.
14 รวมไว้ที่นี่ คอร์สเรียนออนไลน์ จาก 43 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศคลิกที่นี่
15 อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Driveคลิกที่นี่ Thaimooc
16 อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตร การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเกียรติบัตรคลิกที่นี่ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17 อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรและระบบ Schoolmis จากสพป.ศรีสะเกษเขต1คลิกที่นี่ สพป.ศรีสะเกษ เขต1
18 อบรมออนไลน์ ฟรี หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา มีเกียรติบัตร จาก สพม.33คลิกที่นี่ สพม.33
19 อบรมออนไลน์ ฟรี รับเกียรติบัตร การเป็นพลเมืองอินเทอร์เน็ตอย่างมีความรับผิดชอบคลิกที่นี่ SafeInternetForKid.com
20 อบรมออนไลน์ ฟรี การเข้าใจดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) มีเกียรติบัตรคลิกที่นี่ สพป.สงขลา เขต1
21 อบรมออนไลน์ ฟรี ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม มีเกียรติบัตรคลิกที่นี่ CHULA MOOC
เพิ่มเพื่อน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2563

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร จะมีประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ ไว้พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ