เรียนฟรีออนไลน์ มีเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล

6171

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอมมีหลักสูตรเรียนออนไลน์มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีและมีประโยชน์กับการทำงานของคุณครูทุกท่านแน่นอนค่ะ นั่นก็คือ  หลักสูตรระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล (Information System and Knowledge Management in the Digital Age) ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้สะดวกสำหรับทุกคน เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายที่ ThaiMooc ค่ะ

ซึ่งในยุคของข้อมูลข่าวสารที่มีสารสนเทศอยู่รอบตัวมากมาย แต่การจะเลือกหยิบใช้ข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้น จำเป็นต้องค้นหาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ดังนั้นการเรียนรู้รายวิชาระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล จะช่วยให้องค์กรสามารถนำเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการกับข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง

เรียนฟรีออนไลน์ มีเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล
เรียนฟรีออนไลน์ มีเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล

ลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ 
>> https://thaimooc.org/…/course-v1:STOU-MOOC+stou020+20…/about

ขั้นตอนการลงทะเบียน คู่มือการลงทะเบียน 
>> https://bit.ly/2YwLVBd

และชมวิดีโอก่อนเริ่มเรียนได้ที่นี่นะคะ>> https://youtu.be/qa67G2DJvgs

วิทยากรรายวิชา
อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทเรียนที่ 1 – ความหมายของข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา
บทเรียนที่ 2 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้

อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทเรียนที่ 3 – องค์ประกอบของการจัดการความรู้
บทเรียนที่ 4 – เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล

อาจารย์ ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ 
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด
บทเรียนที่ 5 – เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ด้านการศึกษาในยุค 4.0

เรียนฟรีออนไลน์ มีเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล
เรียนฟรีออนไลน์ มีเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล
เรียนฟรีออนไลน์ มีเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล
เรียนฟรีออนไลน์ มีเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล
เรียนฟรีออนไลน์ มีเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล
เรียนฟรีออนไลน์ มีเกียรติบัตร ระบบสารสนเทศกับการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา
ความหมายข้อมูล สารสนเทศและความรู้ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประเภทความรู้ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กร ความหมาย ประเภท ระดับและประโยชน์ของการจัดการความรู้ องค์ประกอบของวงจรความรู้ ด้านคน ด้านเทคโนโลยีและด้านการบริหารการจัดการความรู้ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันและเพื่อการจัดเก็บความรู้ การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ด้านการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้
จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 48 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของข้อมูล ระบบสารสนเทศและความรู้ได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายการจัดการความรู้ได้
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของวงจรความรู้ได้
5. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัลได้
6. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้ด้านการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ได้

คุณสมบัติผู้เรียน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล
เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณ thaimooc และวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้จัดทำหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทเรียนนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่าน ไว้พบกันใหม่คราวหน้า
นะคะ … ขอบคุณค่ะ ..

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย