วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกอบรมออนไลน์เรียนออนไลน์ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ โดย OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ...

เรียนออนไลน์ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ โดย OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Advertisement

เรียนออนไลน์ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ โดย OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เรียนออนไลน์ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ พร้อมรับเกียรติบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ 60 %

 

เรียนออนไลน์ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ โดย OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เป้าหมายการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วิทยากร
อาจารย์สุธิษา จารุเมธาวิทย์

ประเด็นการเรียนรู้
1. เกริ่นนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. พรบ จัดซื้อจัดจ้างฯ หมวดที่ 1 -15

เรียนออนไลน์ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ โดย OCSC Learning Space สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

Advertisement

ลิงก์เข้าเรียนหลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วิธีการประเมินผล
ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60%

กลุ่มเป้าหมาย
-บุคลากรภาครัฐ
-บุคคลทั่วไป

หมายเหตุ
ไม่บังคับเรียนตามลำดับเนื้อหา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม

Advertisement

บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ. หลักสูตร Google Tools เพื่อการพัฒนางาน

บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกีรติบัตร หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ โดย OCSC Learning Space สำนักงาน ก.พ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X