เรียนออนไลน์ ฟรี Thai Mooc เปิดรายวิชา รักตัวเอง กว่า 6 หลักสูตร

1415
เรียนออนไลน์ ฟรี Thai Mooc เปิดรายวิชา รักตัวเอง กว่า 6 หลักสูตร
เรียนออนไลน์ ฟรี Thai Mooc เปิดรายวิชา รักตัวเอง กว่า 6 หลักสูตร

เรียนออนไลน์ ฟรี Thai Mooc เปิดรายวิชา รักตัวเอง กว่า 6 หลักสูตร

ไม่มีแฟน ไม่ได้แปลว่าไม่มีใคร เพื่อนเรียนออนไลน์เยอะแยะเลย
“รักตัวเอง” เรียนรู้การโสดอย่างมีสุขภาพดีกันดีกว่าจ้า

-cmu027: การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง
https://cutt.ly/CMU027

-cmu031: เทคนิคการจัดการความเครียด
https://cutt.ly/CMU031-1

-scphpl001: ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น
https://cutt.ly/SCPHPL001-1

-stou019: ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
https://cutt.ly/STOU019

-wu006: อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย
https://cutt.ly/WU006

-psu006: สุขภาวะกายและจิต
https://cutt.ly/PSU006

สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/
(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

เรียนออนไลน์ ฟรี Thai Mooc เปิดรายวิชา รักตัวเอง กว่า 6 หลักสูตร

เรียนออนไลน์ ฟรี Thai Mooc เปิดรายวิชา รักตัวเอง กว่า 6 หลักสูตร-cmu027: การสร้างความรู้สึกดีให้ตนเอง
https://cutt.ly/CMU027

-cmu031: เทคนิคการจัดการความเครียด
https://cutt.ly/CMU031-1

เรียนออนไลน์ ฟรี Thai Mooc เปิดรายวิชา รักตัวเอง กว่า 6 หลักสูตร
เรียนออนไลน์ ฟรี Thai Mooc เปิดรายวิชา รักตัวเอง กว่า 6 หลักสูตร

-scphpl001: ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น
https://cutt.ly/SCPHPL001-1

-stou019: ศาสตร์แห่งการชะลอวัย
https://cutt.ly/STOU019

เรียนออนไลน์ ฟรี Thai Mooc เปิดรายวิชา รักตัวเอง กว่า 6 หลักสูตร
เรียนออนไลน์ ฟรี Thai Mooc เปิดรายวิชา รักตัวเอง กว่า 6 หลักสูตร

-wu006: อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย
https://cutt.ly/WU006

-psu006: สุขภาวะกายและจิต
https://cutt.ly/PSU006

สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/
(ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)