เรียนออนไลน์ รู้รอบด้านการนำเสนอ มีเกียรติบัตร อ้างอิง ตัวชี้วัด ว.21 ด้านการพัฒนาตนเองได้

2031

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตรเรียนออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร มาฝากคุณครูอีกเช่นเคยค่ะ ปีใหม่แล้ว แต่คุณครูอย่างเรา ปีไหนๆ ก็ ไม่หยุดพัฒนาตนเอง จริงไหมคะ ไปดู หลักสูตร เรียนออนไลน์ รู้รอบด้านการนำเสนอ  มีเกียรติบัตร อ้างอิง ตัวชี้วัด ว.21 ด้านการพัฒนาตนเองได้ กันเลยค่ะ

เรียนออนไลน์ รู้รอบด้านการนำเสนอ มีเกียรติบัตร อ้างอิง ว.21 การพัฒนาตนเองได้
เรียนออนไลน์ รู้รอบด้านการนำเสนอ มีเกียรติบัตร อ้างอิง ว.21 การพัฒนาตนเองได้

 

สำหรับหลักสูตรนี้จะ ศึกษาความหมาย ความสำคัญ คุณสมบัติผู้นำเสนอ ทำความเข้าใจผู้รับสาร ศึกษาจิตวิทยากับการสื่อสาร อวัจนภาษากับการสื่อสาร ศึกษาหลักการโน้มน้าวใจ เทคนิคการนำเสนอ ศึกษาขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ เทคนิค ประเภท ศึกษาบุคลิกภาพกับการนำเสนอและฝึกปฏิบัติทักษะการนำเสนอตามโจทย์กำหนด

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ 1 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

เพิ่มเพื่อน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย ความสำคัญ คุณสมบัติผู้นำเสนอ และลักษณะผู้รับสารได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายจิตวิทยาและอวัจนภาษากับการสื่อสารได้

3. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการโน้มน้าวใจ เทคนิคการนำเสนอได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเตรียมตัวเพื่อการนำเสนอ เทคนิคและประเภทของการนำเสนอได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายบุคลิกภาพกับการนำเสนอและสามารถปฏิบัติการนำเสนอได้

เกณฑ์การวัดผล

คุณครู เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน และ มีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ค่ะ

สมัครเรียนวิชานี้ 

 

วิธีการสมัครเรียน

 

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า หลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ ซึ่ง การรู้รอบด้านการนำเสนอจะช่วยให้การนำเสนอของคุณครูราบรื่น มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนค่ะ

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย