เรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี CHULA MOOC ประจำเดือนมิถุนายน 2564

1566
เรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี  CHULA MOOC ประจำเดือนมิถุนายน 2564
เรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี CHULA MOOC ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี CHULA MOOC ประจำเดือนมิถุนายน 2564

เรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี CHULA MOOC ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ การเปิดให้ลงทะเบียนประจำเดือนมิถุนายน 2564

ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. CHULA MOOC จะเปิดให้ลงทะเบียนรายวิชาเท่านั้น กดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเรียน”

เริ่มเข้าเรียนได้ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 สำหรับการเข้าเรียน ผู้เรียนกดที่ Link รายวิชาด้านล่างและกดที่ปุ่ม “เข้าเรียน” ก็จะสามารถเข้าเรียนได้ ระบบจะเปิดให้เข้าเรียนตอน 6.00 น. เป็นต้นไป แต่ผู้เรียนจะเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ โดยจะมีสื่อพร้อมให้เรียนได้เลย

ลงทะเบียนรายวิชาสำเร็จจะปรากฎคำว่า Enrollment Completed หากไม่มีจะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ โปรดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
โปรดศึกษาวิธีการใช้งาน Website และ วิธีการลงทะเบียน https://mooc.chula.ac.th/how-to
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลจะปรากฎบนใบ Certificate เมื่อเรียนจบ

สามารถดูรายละเอียดเนื้อหารายวิชาก่อนการเปิดลงทะเบียนได้ที่
Music Therapy ดนตรีบำบัด รุ่นที่ 1
https://mooc.chula.ac.th/courses/224
เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จัดการพลาสติก รุ่นที่ 1
https://mooc.chula.ac.th/courses/225
การพัฒนาทักษะชีวิต รุ่นที่ 2
https://mooc.chula.ac.th/courses/193
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 2
https://mooc.chula.ac.th/courses/192
Essential Grammar for Writing and Speaking รุ่นที่ 3
https://mooc.chula.ac.th/courses/151

เรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี  CHULA MOOC ประจำเดือนมิถุนายน 2564
เรียนออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี CHULA MOOC ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก CHULA MOOC