“ตรีนุช” ชี้ชัด เรียน Onsite เหมาะสมกับนักเรียนที่สุด

1854

“ตรีนุช” ชี้ชัด เรียน Onsite เหมาะสมกับนักเรียนที่สุด

"ตรีนุช" ชี้ชัด เรียน Onsite เหมาะสมกับนักเรียนที่สุด
“ตรีนุช” ชี้ชัด เรียน Onsite เหมาะสมกับนักเรียนที่สุด

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีการเสวนา “โอมิครอน ร้ายจริงหรือ? ถึงต้องปิดโรงเรียน” โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ชี้แจงถึงนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา การปรับการจัดการเรียนรู้ทุกรูปแบบ (5 on) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ทันสถานการณ์ และการเตรียมความพร้อมเปิด On Site ของทุกโรงเรียนอย่างปลอดภัย โดยความร่วมมือ ศธ.กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ว่า ขณะนี้มีการแพร่ระบาดของ “โอมิครอน (Omicron)” ศธ.ได้เปิดโอกาสให้แต่ละสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับบริบทของการแพร่ระบาดในพื้นที่แล้ว และปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมาการปิดประเทศนำมาสู่การปิดโรงเรียน ทำให้เด็กสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ ศธ.จึงต้องจัดรูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย แต่ที่สุดแล้ว ศธ.ก็พบว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ การมาโรงเรียน ดังนั้น การปิดโรงเรียนจึงไม่ใช่มาตรการหลักของ ศธ. ขณะนี้มีสถานศึกษาในสังกัด ศธ.เปิด On-Site 18,672 แห่ง จากทั้งหมด 35,172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 53.09 และจากที่ตนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาทุกภูมิภาค สิ่งหนึ่งที่พบคือ สถานศึกษาได้ปรับตัวและกวดขันมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นอย่างดี

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ห่วงใยเรื่องการจัดการเรียนการสอน Online โดยกำชับ ศธ.ดูแลให้ดี โดยเฉพาะอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่เพียงพอ ซึ่ง ศธ.จะเข้าไปเติมให้เด็กมีความพร้อม รวมถึงการเรียน Online อาจทำให้เด็กขาดปฎิสัมพันธ์การทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน จึงต้องให้เด็กเรียนผ่านจอให้น้อยที่สุด และฝึกปฎิบัติได้มากขึ้น สำหรับการเปิดเรียน On site สภาพความจริงไม่ได้แพร่ระบาดทุกพื้นที่ในจังหวัด จึงมอบให้เขตพื้นที่ไปหารือ ศบค.จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดแล้ว นอกจากนี้นายกฯยังกำชับให้ผลักดันการเรียนการสอนแบบ Active Learning จริงจังด้วย.

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก At HeaR

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ศธ.ให้ แต่ละสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียน ที่เหมาะสมกับบริบทของการแพร่ระบาดในพื้นที่