Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เลขาฯภตช. ขอบคุณ!!“ลุงตู่”เลื่อนยืมเรียนไปปี2562

Advertisement

เลขาฯภตช. ขอบคุณ!!“ลุงตู่”เลื่อนยืมเรียน บี้! เรียกค่าเสียหาย”องค์การค้า” 1.17 พันล.บ.และค่าเสียหายจากค่าห่อปกหนังสือเรียน 3.5 พันล.บ.จาก”บิ๊กศธ.”

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

          26 พ.ค.2560-นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช.) เผยว่า“เวบไซด์คมชัดลึก”ว่า ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ได้ประกาศเลื่อนยืมหนังสือเรียนไปปี2562 ทาง ภตช. ก็ขอขอบคุณท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต(คสช.) ที่เห็นใจผู้ปกครองกว่า 30 ล้านคน นักเรียนกว่า 15 ล้านคน ซึ่งกว่า 80% เป็นคนจน

           “นักเรียนทุกคนจะได้หนังสือใหม่ มีความเท่าเทียมกันในห้องเรียน ไม่เลือกปฏิบัติ แต่มีข้อเสนอที่ต้องเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม คือ ช่วง กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการประกาศเริ่มนโยบายยืมหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2560 ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ได้มีหนังสือสั่งการทางราชการให้โรงเรียนกว่า 30,000 โรงเรียน ครูกว่า 450,000 คน และ นักเรียนกว่า 14 ล้านคน ทุกคน ดำเนินตามแนวทางยืมหนังสือเรียน”เลขาธิการ ภตช. กล่าว

ขอบคุณ!! “ลุงตู่”เลื่อนยืมเรียน

นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์

          เลขาธิการ ภตช. กล่าวอีกว่าทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในการดูแลรักษาหนังสือยืมเรียนในการห่อปกพลาสติกทุกเล่มทั้งหนังสือเรียนและหนังสือแบบฝึกหัด ตกเฉลี่ยคนละ 250 บาท รวมทั้งประเทศรวม 3.5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นภาระใช้จ่ายเงินผู้ปกครองเป็นอย่างมาก จึงขอให้ยกเลิกหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเร็ว

          “อีกทั้งถ้าต้องการดำเนินการหนังสือยืมเรียนจริงๆปี 2562 ควรทำประชาพิจารณ์ ผู้ปกครอง นักเรียน ครูผู้สอน ทั้งประเทศก่อนถึงจะทำได้ ถ้าจะทำได้ต้องไปแก้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 ,แก้ คำสั่ง คสช ที่ 28/2559 ,รวมถึงการตั้งงบประมาณแผ่นดิน ปี 2562 ในหมวดค่าหนังสือเรียน ต้องระบุเป็น “ยืมเรียนตั้งแต่แรก” ถึงจะชอบด้วยกฏหมายอีกทั้งต้องสั่งการเป็น มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงจะทำได้”เลขาธิการภตช. ระบุ

          เลขาธิการ ภตช. กล่าวเพิ่มเติมว่า  อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญของการส่งหนังสือเรียนของ องค์การค้า ของ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งกติกา ระเบียบ จะต้องส่งหนังสือให้ทันก่อนเปิดเทอม คือวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 แต่ ณ วันนี้ ยังมีโรงเรียนจำนวนมากหนังสือเรียน ยังส่งไม่ถึงโรงเรียน นักเรียนไม่มีหนังสือเรียน ต้องถ่ายชีต ยังมีหนังสือค้างส่ง ขององค์การค้า ของ สกสค จำนวนพอสมควร ซึ่งผู้ค้าจ่ายเงินแล้ว แต่ องค์การค้า ของ สกสค ยังไม่สามารถส่งได้ ซึ่งเป็นปัญหา ที่ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ในฐานะประธานกรรมการ องค์การค้าของ สกสค. และ ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการองค์การค้า ของ สกสค. ต้องเร่งแก้ไข

          “ที่ผ่านมาก่อนเปิดเทอม ทางองค์การค้า ของ สกสค.ได้ดำเนินการจ้างพิมพ์หนังสือภายนอกประมาณ 40 ล้านเล่ม วงเงิน 600 ล้านบาท แต่ ณ ปัจจุบัน องค์การค้า ของ สกสค. ขายได้ยอดไปแค่ 1.7. พันล้านบาท ซึ่งน่าจะเหลือหนังสือที่จ้างพิมพ์มาของใหม่ ไม่น้อยกว่า 20 ล้านเล่ม ค้างสต๊อก เป็นประมาณกว่า 1.8 พันล้านบาท และ ถ้ารวมหนังสือเก่า ปี 2559 เหลือประมาณ 10% จากยอดพิมพ์ทุกปี 40 ล้านเล่ม จะเหลืออีก 4 ล้านเล่ม เป็นเงินประมาณ 360 ล้านบาท”นายมงคลกิตติ์ กล่าว

          นายมงคลกิตติ์ กล่าวอีกว่า  อีกทั้ง ปี 2561 จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา หลักสูตรจะทำให้ องค์การค้า ของ สกสค มีความเสียหายจากหนังสือเหลือขายไม่ได้กว่า 2.16 พันล้านบาท จำนวนกว่า 24 ล้านเล่ม ซึ่งเป็นความเสียหายมหาศาล กับ การบริหารงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ชื่อว่า องค์การค้าของ สกสค. ซึ่ง ความเสียหายนี้คงหนีไม่พ้นความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่ง คล้ายกับการรับผิดชอบโครงการรับจำนำข้าว ของ อดีต นายกรัฐมนตรี เหมือนกัน กับ การบริหารงานของ นายแพทย์ธีระเกียรติ์ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ.ฐานะ ประธานกรรมการ องค์การค้า ของ สกสค และ พวกอีก 8 คน รวม ทั้ง ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.องค์การค้า ของ สกสค.

          “ถ้าความเสียหายนี้ยังไม่สามารถแก้ได้ และจะให้กรรมนี้ตกกับแผ่นดิน และ ประชาชนมารับผิดชอบเสียภาษีมาใช้หนี้คงไม่ได้ คงต้องมีการดำเนินคดีอาญาและทางแพ่ง คงมีการตามยึดทรัพย์ใช้หนี้ในอนาคตต่อไป”นายมงคลกิตติ์ กล่าวในที่สุด

You might also like