Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เลขาฯ ก.ค.ศ.ชงเกณฑ์คัด “รอง-ผู้อำนวยการ” ร.ร.ใหม่ ต้องเคยผ่านงานบริหารก่อนถึงมีสิทธิ

Advertisement

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบให้สำนักงาน
ก.ค.ศ.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งของรองผู้อำนวยการสถาน
ศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่นั้น เมื่อเร็วๆ นี้
ได้เสนอร่างหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ให้
พล.อ.ดาว์พงษ์พิจารณาว่าสอดคล้องกับนโยบายที่มอบหมายมาหรือไม่
เนื่องจากที่ผ่านมา พล.อ.ดาว์พงษ์เห็นว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ดูจากวุฒิการศึกษา และการสอบข้อเขียน ซึ่งยังไม่เพียงพอ
และอยากให้เกณฑ์การประเมินใหม่มีมากกว่าการสอบ
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าผู้บริหารสถานศึกษาประสบการณ์ไม่พอ
ใครทำข้อสอบได้ก็ได้เลื่อนตำแหน่งเร็ว
และบางคนไม่เคยมีประสบการณ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเล็กมาก่อน
แต่ทำข้อสอบได้ก็ข้ามไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่เลย

“หลักเกณฑ์ปัจจุบันกำหนดคุณสมบัติ
เฉพาะตำแหน่งสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เปิดกว้างให้ครูที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ
สอบเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ เท่ากับว่าหากจบปริญญาตรี
เมื่อเป็นครูผู้ช่วย 2 ปี และทำงานอีก 6 ปี
ก็สอบเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ หากจบปริญญาโท จะใช้เวลารวมเพียง 6 ปี
แต่หากจบปริญญาเอก จะใช้เวลาเพียง 4 ปี ทำเกิดปัญหา
ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน เพราะคนที่อยากขึ้นเป็นผู้บริหารบางคน
มุ่งเอาแต่เรียนอย่างเดียวเพื่อให้สอบได้
โดยร่างหลักเกณฑ์คุณสมบัติใหม่กำหนดว่าผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จะไม่ใช้วิธีสอบข้อเขียนอย่างเดียว
แต่จะต้องพิจารณาประสบการณ์ด้านบริหารประกอบด้วย
และระบุชัดเจนว่าต้องอยู่ในตำแหน่งครูมาแล้วกี่ปี
หรือต้องผ่านตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถานศึกษามาไม่น้อยกว่า 2 ปี
โดยในส่วนของการเข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ทั้งนี้
เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่จูงใจ
ให้ครูเลือกผ่านเส้นทางการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษามาก่อน”นายพินิจ
ศักดิ์กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

You might also like