เลขาฯ สพฐ.ยันครูสอนพิเศษเก็บเงินในโรงเรียนไม่ได้ ยกเว้นครูสอนซ่อมเสริม-ทบทวนเนื้อหาฟรี

1344

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิด
เผยกรณีที่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์ดำรงธรรม
กรณีที่สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ห้ามไม่ให้สอนพิเศษ สวนกวดวิชา สอนทำการบ้านในทุกระดับชั้น ทุกรูปแบบ
ที่โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเอง หรือยินยอมให้องค์กรอื่น
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
โดยผู้ปกครองได้มีข้อเสนอให้ สพฐ.ทบทวนนโยบายดังกล่าว
ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมดูแลทบทวนการบ้านของนักเรียนหลังเลิกเรียนได้
โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครอง ว่า เป็นเรื่องที่ทำไม่ได้
แม้จะเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครอง เพราะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎ
และระเบียบที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาของทางราชการ
ไม่สามารถทำการเรียนการสอนในเชิงธุรกิจได้

นายการุณกล่าวต่อว่า
กิจกรรมดูแลทบทวนการบ้านของนักเรียนหลังเลิกเรียนเป็นเรื่องที่ทำได้
แต่ต้องเป็นในลักษณะของการสอนซ่อมเสริม หรือทบทวนเนื้อหา
ซึ่งครูจะต้องไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ปกครอง ทั้งนี้
หากครูจะสอนพิเศษหลังเสร็จสิ้นภารกิจในโรงเรียนก็ทำได้
แต่จะต้องไม่เกิดขึ้นภายในบริเวณโรงเรียน

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 13 มกราคม 2559