เลขา กพฐ. กำชับเขตพื้นที่ฯ เปิดเรียนเข้มมาตรการสาธารณสุข

1360
เลขา กพฐ. กำชับเขตพื้นที่ฯ เปิดเรียนเข้มมาตรการสาธารณสุข
เลขา กพฐ. กำชับเขตพื้นที่ฯ เปิดเรียนเข้มมาตรการสาธารณสุข

เลขา กพฐ. กำชับเขตพื้นที่ฯ เปิดเรียนเข้มมาตรการสาธารณสุข

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

เลขา กพฐ. กำชับเขตพื้นที่ฯ เปิดเรียนเข้มมาตรการสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 64 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้มอบนโยบายให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ได้เลื่อนจากเดิมวันที่ 17 พ.ค. มาเป็นวันที่ 1 มิ.ย. โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แบ่งระยะดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-16 พ.ค. ให้ผอ.สพท.สรุปข้อมูลว่ามีโรงเรียนกี่แห่งที่เลือกเรียนใช้วิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบ On Site Online On Air On Demand และ On Hand รวมถึงจะเตรียมสนับสนุนโรงเรียนและครูในเรื่องการสอนออนไลน์ โดย สพฐ. จะปรับคลังสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดจำแนกไว้สำหรับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้โรงเรียนสามารถนำสื่อหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้เหล่านี้ไปใช้ได้

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนและครู โดย สพฐ. ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในการพัฒนาครูให้มีทักษะการสอนที่น่าสนใจ โดยเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนผ่านคลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์ รวมถึงร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาครูให้สามารถสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้งประสานกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ DLTV จัดตารางการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการจัดตารางเรียนปกติที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้ด้วย และระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป เป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นเปิดภาคเรียนแล้ว โดยวิธีการจัดการเรียนการสอนจะยึด 5 รูปแบบดังกล่าว อย่างไรก็ตามขอให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก เพจ At HeaR