เลขา กพฐ. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ อำลาชุดสีกากี วันนี้

2397

เลขา กพฐ. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ อำลาชุดสีกากี วันนี้

 

วันนี้ ( 30 ก.ย. 62 )ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปประจำกระทรวง พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์ สยามิศรจักรี สัฎฐีอนุสรณ์ศึกษาทรรังสรค์ ศาลพระภูมิ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เพื่ออำลาตำแหน่ง เลขาธิการ กพฐ. เนื่องในการเกษียณอายุราชการ

เลขา กพฐ. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ อำลาชุดสีกากี วันนี้
เลขา กพฐ. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ อำลาชุดสีกากี วันนี้

 

 

โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคคลากร สพฐ.และหน่วยงาน ใน ศธ. ร่วมมอบดอกกุหลาบ ในการทำงานวันสุดท้าย
ในการรับราชการเลขาธิการกพฐ. โดยประวัติการับราชการของท่านมีดังนี้

 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตำแหน่งที่เกษียณ)
 • เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1

 

 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
 • ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3
 • ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง
 • หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะสีชังและอำเภอหนองใหญ่ สำนักงานการประถศึกษาจังหวัดชลบุรี

 

 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอนตูม สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม
 • ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเกาะสีชัง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี
 • อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • ครูผู้สอนโรงเรียนเกษตรกรรมบ้านบึง,อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมบ้านบึง ระดับ ปวช. และปวส. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (2523-2526

 

ขอขอบคุณที่มา  อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา
ติดตามข่าวที่น่าสนใจที่  ครูอัพเดตดอทคอม