“เลขา กพฐ.” ยันยังไม่พบการแพร่เชื้อโควิดใน รร.สังกัด สพฐ.

1116
“เลขา กพฐ.” ยันยังไม่พบการแพร่เชื้อโควิดใน รร.สังกัด สพฐ.
“เลขา กพฐ.” ยันยังไม่พบการแพร่เชื้อโควิดใน รร.สังกัด สพฐ.

“เลขา กพฐ.” ยันยังไม่พบการแพร่เชื้อโควิดใน รร.สังกัด สพฐ.

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่พบสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในสถานศึกษาแต่อย่างใด ที่ผ่านมาก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และอนุญาตให้ทำการเรียนการสอนยังสถานศึกษาได้ ทางโรงเรียนต้องผ่านเกรณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid ของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 44 ข้อก่อน ขณะเดียวกันยอมรับว่ามีการแพร่ระบาดภายในสถานศึกษาในสังกัดอื่นจริง โดยสาเหตุที่นักเรียนส่วนใหญ่ติดเชื้อเป็นการติดเชื้อจากผู้ปกครอง

ดังนั้นทาง สพฐ.จึงกำชับเพื่อมาตรการป้องกันให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องปฏิบัติตาม ทั้งประเมินความเสี่ยงของตนเอง โดยใช้แอปพลิเคชั่น ไทยเชฟไทยของกรมอานมัย หากประเมินแล้วจะสามารถบอกได้ทันทีว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ พร้อมทั้งกำชับให้ครูต้องดูแลนักเรียนให้ใกล้ชิดมากขึ้น เช่น การติดตามให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ การนั่งเรียนแบบเว้นระยะห่าง และการแบ่งเวลาให้นักเรียนทานอาหารกลางวันเพื่อลดจำนวนนักเรียนไม่ให้มีจำนวนมากเกินไป

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้กำชับในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศได้ลงพื้นที่ติดตามยังสถานศึกษาต่างๆให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดทุกวัน โดยการแบ่งงานให้ศึกษานิเทศก์ลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษาคนละ 4-5 แห่ง พร้อมทั้งให้สถานศึกษาทำความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดในสถานศึกษาเกิดขึ้น

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล“เลขา กพฐ.” ยันยังไม่พบการแพร่เชื้อโควิดใน รร.สังกัด สพฐ. จาก At_HeaR