“เลขา กพฐ.” ยันเทอม 1 ไม่วัดผลเด็กว่า “สอบได้-สอบตก”

2913

“เลขา กพฐ.” ยันเทอม 1 ไม่วัดผลเด็กว่า “สอบได้-สอบตก”

"เลขา กพฐ." ยันเทอม 1 ไม่วัดผลเด็กว่า “สอบได้-สอบตก”
“เลขา กพฐ.” ยันเทอม 1 ไม่วัดผลเด็กว่า “สอบได้-สอบตก”

“เลขา กพฐ.” ยันเทอม 1 ไม่วัดผลเด็กว่า “สอบได้-สอบตก”

เพิ่มเพื่อน

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้การประเมินผลของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งวิธีการประเมินจะไม่เน้นไปในรูปแบบการจัดทำแบบทดสอบ แต่จะเป็นการประเมินเพื่อวัดรูปแบบการเรียนของนักเรียนแต่ละบุคคล และไม่ได้วัดว่าสอบได้หรือสอบตก

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลให้นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ ดังนั้นการวัดและประเมินผลจึงต้องมุ่งไปสู่เรื่องที่ทำอย่างไรที่จะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มากกว่าที่จะวัดว่าเด็กแต่ละคนมีคุณภาพอยู่ในระดับใด เพราะเด็กแต่ละคนก็มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป

ซึ่งแน่นอนว่า สิ่งที่ขาดหายไปเราจะมีการกลับมาประเมินเมื่อการเรียนการสอนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อให้เห็นภาพว่าเด็กแต่ละคนนั้น ยังอ่อนในเรื่องใดเช่น ทักษะทางวิชาการ เป็นต้น ครูก็จะทำหน้าที่เติมเต็มในจุดนั้น อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าสิ่งที่เด็กจะได้จากการเรียนที่บ้าน คือ ทักษะชีวิต ได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้น

“เราพยายามที่จะให้การจัดการเรียนการสอนแบบ On site เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะชดเชยและเพิ่มทักษะทางด้านวิชาการให้แก่นักเรียน แต่จะต้องผ่านการประเมินความพร้อมของนักเรียนแต่ละคนด้วย ไม่ใช่ว่าจะอัดเน้นในส่วนของวิชาการให้แก่เด็ก อีกทั้งจะต้องมีการปรับพฤติกรรมของเด็กให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ก่อนที่จะเสริมทีกษะด้านวิชาการ”เลขาธิการ กพฐ. กล่าว.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล “เลขา กพฐ.” ยันเทอม 1 ไม่วัดผลเด็กว่า “สอบได้-สอบตก” จาก At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู