เลขา กพฐ. เล็ง ยกเครื่อง พัฒนาครูทั้งระบบ

1781
เลขา กพฐ. เล็ง ยกเครื่อง พัฒนาครูทั้งระบบ
เลขา กพฐ. เล็ง ยกเครื่อง พัฒนาครูทั้งระบบ

เลขา กพฐ. เล็ง ยกเครื่อง พัฒนาครูทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เนื่องจากเราพบข้อมูลว่าในบางจังหวัดยังดำเนินการวางแผนการศึกษาไม่สมบูรณ์และมีความเข้าใจไม่ตรงกันว่าการเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองจะมีลักษณะอย่างไร

ดังนั้นตนจึงมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของสพฐ.ที่รับผิดชอบการบูรณาการแผนการศึกษาจังหวัดแต่ละแห่งลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เพื่อให้การวางแผนงานมีประสิทธิภาพและให้เห็นผลเตามนโยบายอย่างแท้จริง

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้หารือถึงการจัดทำหลักสูตรอิงสมรรถนะ ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน โดยได้มอบหมายให้ สพฐ.ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ (มศว) จัดทำหลักสูตรใหม่ให้มีความสมบูรณ์ รวมถึงแสวงหาภาคีเครือข่ายอุดมศึกษาที่มีความสามารถแต่ละด้านมาร่วมออกแบบหลักสูตรด้วย เพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพและทันใช้ในปี 2565

ขณะเดียวกันได้มอบสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร ได้วางกรอบแนวคิดการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาครูทั้งระบบ โดยกำหนดกรอบการพัฒนาไว้ 5 ปีมีการอัพสกิล และรีสกิลให้ตรงกับสมรรถนะครูที่คุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ต้องการ รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักสูตรใหม่ ซึ่งกรอบพัฒนาครูนี้จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาด้วย.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR