เลื่อนการพิจารณาการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564

804
เลื่อนสภานักเรียน
เลื่อนสภานักเรียน

เลื่อนการพิจารณาการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง เลื่อนการพิจารณาการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564 โดยส่งเอกสารให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเอกสาร มาเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์จำนวน 140 เขต 176 โรงเรียนรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ซึ่งต้องให้คณะกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิจารณาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน  ทั้งนี้ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) รอบที่ 3 ยังคงมีการแพร่ระบาด มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงการลงพื้นที่พิจารณาสภาพความเป็นจริงของการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ในสถานการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อนักเรียนจึงขอแจ้งการดำเนินการ ดังนี้

1 .เลื่อนการพิจารณาแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปี 2560 ออกไป 1 รอบปี หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จะดีขึ้น

2. เอกสารการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564 ตามไปพิจารณาในปี 2565 โดยจะสอบถามความพร้อมของโรงเรียนอีกครั้ง

 

เลื่อนสภานักเรียน
เลื่อนสภานักเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล เลื่อนการพิจารณาการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2564 จาก เพจประชาสัมพันธ์ สพฐ.