เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู

12939

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนแบบเดิม ที่เป็นขั้นเงินเดือน เปรียบเทียบกับการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ที่เป็นการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละ ซึ่งตัวอย่างในวันนี้จะขอเปรียบเทียบจากการมาเป็นคุณครูบรรจุใหม่ว่าจะมีความแตกต่างอย่างไรถ้าเงินเดือนจะแตกต่างกันอย่างไร จากการเลื่อนเงินเดือนแบบเดิมที่ได้1.5 ทุกปี กับ ร้อยละที่ได้ 2.5 ต่อปี 3.0 ต่อปี และ 3.5 ต่อปี จึงเป็นที่มาของบทความที่ว่า ” เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู ”

เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู
เทียบชัดๆ เลื่อนเงินเดือนครูแบบเดิม กับ เลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ใน5 ปีแรกของการเป็นครู

ตัวอย่างที่1 แบบขั้น 1.5 ขั้น VS แบบร้อยละ  ร้อยละ 2.5

คุณครู A เป็นคุณครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท 

เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ แบบขั้นเงินเดือน (1.5) แบบร้อยละ
(2.5)
ผลต่าง +/- ผลต่างในรอบ 6 เดือน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
1 (เม.ย.) 15430 15490 -50 -300
2 (ต.ค.) 16190 15930 260 1560
3 (เม.ย.) 16570 16370 200 1200
4 (ต.ค.) 17310 16810 500 3000
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
5 (เม.ย.) 17910 17380 530 3180
6 (ต.ค.) 18690 17950 740 4440
7 (เม.ย.) 19100 18520 580 3480
8 (ต.ค.) 19920 19090 830 4980
9 (เม.ย.) 20320 19660 660 3960
10 (ต.ค.) 21150 20230 920 5520
ส่วนต่างเงินเดือน 31,020

 

สรุป : ถ้าคุณครูได้เลื่อน 1.5 ขั้นทุกปี ในระยะเวลา 5 ปี เทียบกับ ร้อยละ 2.5 ต่อครั้ง หรือ ร้อยละ 5 ต่อปี เปรียบเทียบกัน 5 ปี การเลื่อนแบบขั้นเงินเดือนดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด และถ้าเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น จะได้เงินมากกว่าแบบร้อยละ ประมาณ 31,020 บาท ในระยะเวลา 5 ปี ครับ 

……………………………………….

ตัวอย่างที่2 แบบขั้น 1.5 ขั้น VS แบบร้อยละ  ร้อยละ 3.0

คุณครู A เป็นคุณครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท 

เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ แบบขั้นเงินเดือน (1.5) แบบร้อยละ
(3.0)
ผลต่าง +/- ผลต่างในรอบ 6 เดือน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
1 (เม.ย.) 15430 15580 -150 -900
2 (ต.ค.) 16190 16110 80 480
3 (เม.ย.) 16570 16640 -70 -420
4 (ต.ค.) 17310 17170 140 840
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
5 (เม.ย.) 17910 17860 50 300
6 (ต.ค.) 18690 18550 140 840
7 (เม.ย.) 19100 19240 -140 -840
8 (ต.ค.) 19920 19230 690 4140
9 (เม.ย.) 20320 19920 400 2400
10 (ต.ค.) 21150 20603 547 3282
ส่วนต่างเงินเดือน 10,122

 

สรุป : ถ้าคุณครูได้เลื่อน 1.5 ขั้นทุกปี ในระยะเวลา 5 ปี เทียบกับ ร้อยละ 3.0 ต่อครั้ง หรือ ร้อยละ 6 ต่อปี เปรียบเทียบกัน 5 ปี การเลื่อนแบบขั้นเงินเดือนดีกว่า และถ้าเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น จะได้เงินมากกว่าแบบร้อยละ ประมาณ 10,122 บาท ในระยะเวลา 5 ปี ครับ 

……………………………………….

ตัวอย่างที่3 แบบขั้น 1.5 ขั้น VS แบบร้อยละ  ร้อยละ 3.5

คุณครู A เป็นคุณครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท 

เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ แบบขั้นเงินเดือน (1.5) แบบร้อยละ
(3.5)
ผลต่าง +/- ผลต่างในรอบ 6 เดือน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
1 (เม.ย.) 15430 15670 -240 -1440
2 (ต.ค.) 16190 16290 -100 -600
3 (เม.ย.) 16570 16910 -340 -2040
4 (ต.ค.) 17310 17530 -220 -1320
ตำแหน่ง ครู (คศ.1)
5 (เม.ย.) 17910 18330 -420 -2520
6 (ต.ค.) 18690 19130 -440 -2640
7 (เม.ย.) 19100 19930 -830 -4980
8 (ต.ค.) 19920 20730 -810 -4860
9 (เม.ย.) 20320 21530 -1210 -7260
10 (ต.ค.) 21150 22330 -1180 -7080
ส่วนต่างเงินเดือน -34,740

 

สรุป : ถ้าคุณครูได้เลื่อน 1.5 ขั้นทุกปี ในระยะเวลา 5 ปี เทียบกับ ร้อยละ 3.5 ต่อครั้ง หรือ ร้อยละ 7 ต่อปี เปรียบเทียบกัน 5 ปี การเลื่อนแบบขั้นเงินเดือนดีกว่า และถ้าเลื่อนเงินเดือนแบบขั้น จะได้เงินน้อยกว่าแบบร้อยละ ประมาณ 34,740  บาท ในระยะเวลา 5 ปี ครับ 

หมายเหตุ : การเลื่อนเงินเดือน 5 ปี จะเลื่อนจำนวน 10 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะใช้เงินเดือนที่เลื่อนอยู่จำนวน 6 เดือน ครับ และ อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมเช่น ได้เลื่อน 2 ขั้นในบางปี หรือ ได้เลื่อนร้อยละที่ไม่เท่ากัน ในแต่ละครั้งครับ

หวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม

อ้างอิง : ฐานคำนวณเงินเดือน และ ขั้นเงินเดือน จาก ก.ค.ศ.