Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เล็งขยายสอนภาษาจีน ร.ร.ทั่วประเทศ อ้อนจีนขอครูมาสอน

Advertisement

ตั้ง
เป้าศูนย์เรียนรู้ภาษาจีน ร.ร.ไตรมิตรฯ เป็นแม่ข่ายเรียนรู้ภาษาจีน
ก่อนขยายทั่ว ร.ร.กทม. และทั่วประเทศ ชี้เป็นภาษาสำคัญรองจากอังกฤษ
เตรียมอ้อนจีนขอครูจีนมาสอน พร้อมให้ครูไทยไปดูงาน

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

       วันนี้ (17 มิ.ย.)
ที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย นายกมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
กล่าวระหว่างเปิดประชุมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนทางไกลในโรงเรียน
โดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวรวิหาร
พร้อมด้วยครูและบุคลากรผู้สอนภาษาจีนเข้าร่วมกว่า 150 คน ว่า
ภาษาจีนได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาที่สำคัญรองจากภาษาอังกฤษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จึงผลักดันการเรียนการสอนภาษาจีนให้ขยายออกไปในวงกว้าง
แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถภาษาจีน ที่ผ่านมา
สพฐ.ได้รับความอนุเคราะห์จากพระพรหมมังคลาจารย์
ในการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ร.ร.ไตรมิตรฯ
ซึ่งมีความทันสมัย
นำเสนอและถอดแบบจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ
ฮั่นปั้น ได้อย่างสมบูรณ์
และสามารถรับส่งและถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนทางไกลจากประเทศจีน
ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีความเชี่ยวชาญที่สุด
จึงตั้งเป้าให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ
เป็นศูนย์กลางและแม่ข่ายการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน

       

       “เบื้องต้นจะนำร่องการถ่ายทอด
การเรียนการสอนภาษาจีนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 และ 2
กทม.จากนั้นจะขยายไปยังกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนประจำจังหวัด
มาเป็นเครือข่ายและเมื่อเข้มแข็งก็จะขยายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน
หวังให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนให้เข้ม
แข็ง โดยเร็วๆนี้ ทางฮั่นปั้นจะเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่ง
สพฐ.จะเสนอกับทางฮั่นปั้นขอให้เปิดโอกาสให้ครูได้เดินทางไปดูงานการเรียนการ
สอนที่แท้จริง และขอการสนับสนุนครูจีนมาสอนในโรงเรียนของเราเพิ่มขึ้นด้วย”
นายกมล กล่าวและว่า ต่อจากนี้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาจะต้องปรับหลายเรื่อง
โดยเฉพาะการเน้นการพัฒนาจากตัวผู้เรียน ที่ต้องเก่ง มีคุณธรรม
และขีดความสามารถเทียบเท่านานาชาติ
และเรื่องภาษาถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
ที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญ
นอกจากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนแล้ว
ยังคงต้องเน้นภาษากลุ่มประเทศอาเซียนด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

You might also like