Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เล็งขยายสอนภาษาจีน ร.ร.ทั่วประเทศ อ้อนจีนขอครูมาสอน

Advertisement

0

ตั้ง
เป้าศูนย์เรียนรู้ภาษาจีน ร.ร.ไตรมิตรฯ เป็นแม่ข่ายเรียนรู้ภาษาจีน
ก่อนขยายทั่ว ร.ร.กทม. และทั่วประเทศ ชี้เป็นภาษาสำคัญรองจากอังกฤษ
เตรียมอ้อนจีนขอครูจีนมาสอน พร้อมให้ครูไทยไปดูงาน

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

       วันนี้ (17 มิ.ย.)
ที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย นายกมล รอดคล้าย
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
กล่าวระหว่างเปิดประชุมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนทางไกลในโรงเรียน
โดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวรวิหาร
พร้อมด้วยครูและบุคลากรผู้สอนภาษาจีนเข้าร่วมกว่า 150 คน ว่า
ภาษาจีนได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษาที่สำคัญรองจากภาษาอังกฤษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จึงผลักดันการเรียนการสอนภาษาจีนให้ขยายออกไปในวงกว้าง
แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถภาษาจีน ที่ผ่านมา
สพฐ.ได้รับความอนุเคราะห์จากพระพรหมมังคลาจารย์
ในการสนับสนุนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่ร.ร.ไตรมิตรฯ
ซึ่งมีความทันสมัย
นำเสนอและถอดแบบจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ
ฮั่นปั้น ได้อย่างสมบูรณ์
และสามารถรับส่งและถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนทางไกลจากประเทศจีน
ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีความเชี่ยวชาญที่สุด
จึงตั้งเป้าให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ
เป็นศูนย์กลางและแม่ข่ายการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน

       

       “เบื้องต้นจะนำร่องการถ่ายทอด
การเรียนการสอนภาษาจีนไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) เขต 1 และ 2
กทม.จากนั้นจะขยายไปยังกลุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนประจำจังหวัด
มาเป็นเครือข่ายและเมื่อเข้มแข็งก็จะขยายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน
หวังให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนให้เข้ม
แข็ง โดยเร็วๆนี้ ทางฮั่นปั้นจะเดินทางมายังประเทศไทย ซึ่ง
สพฐ.จะเสนอกับทางฮั่นปั้นขอให้เปิดโอกาสให้ครูได้เดินทางไปดูงานการเรียนการ
สอนที่แท้จริง และขอการสนับสนุนครูจีนมาสอนในโรงเรียนของเราเพิ่มขึ้นด้วย”
นายกมล กล่าวและว่า ต่อจากนี้ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาจะต้องปรับหลายเรื่อง
โดยเฉพาะการเน้นการพัฒนาจากตัวผู้เรียน ที่ต้องเก่ง มีคุณธรรม
และขีดความสามารถเทียบเท่านานาชาติ
และเรื่องภาษาถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
ที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก ซึ่งรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญ
นอกจากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนแล้ว
ยังคงต้องเน้นภาษากลุ่มประเทศอาเซียนด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์

You might also like