Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เล็งชงบอร์ดคุรุสภาออกเกณฑ์ต่อตั๋วครู 3 ครั้ง ได้ใบประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ

Advertisement

ชงออกตั๋วครูเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ
„เล็งชงบอร์ดคุรุสภา ออกเกณฑ์ต่อตั๋วครู 3 ครั้ง
ได้ใบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ
พร้อมให้ออกตั๋วครูฉพาะด้านภาษาอังกฤษ
เชื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็กไทย

เพิ่มเพื่อน


Advertisement

Advertisement

    
วันนี้ (16 พ.ค.) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ดคุรุสภาวันที่
23 พ.ค.ที่จะถึงนี้

จะมีการพิจารณาเรื่องการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตลอดชีพ
สำหรับครูที่ต่อใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 จากเดิมที่ต้องต่อทุก 5 ปี
เพราะถือว่ามีประสบการณ์ทางวิชาชีพเชี่ยวชาญแล้ว
อีกทั้งยังผ่านการอบรมพัฒนาสมรรถนะคุณภาพวิชาชีพครูมาโดยตลอด
ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบก็จะออกเป็นข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการต่ออายุใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อบังคับใช้ต่อไป

    
รองปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า
นอกจากนี้จะมีการหารือถึงการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเฉพาะด้านในวิชา
ภาษาอังกฤษสำหรับครูต่างชาติและครูไทยด้วย
เพราะขณะนี้ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนให้มากขึ้น
แต่เรามีครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษจริง ๆ ยังไม่มากนัก
ดังนั้นหากมีใบอนุญาตฯเฉพาะภาษาอังกฤษได้
เชื่อว่าจะสามารถยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้
ซึ่งจะส่งผลให้โรงเรียนต้องหาครูที่มีความสามารถทางภาษาอย่างแท้
จริงมาสอนเด็ก

    
“เรื่องการออกใบอนุญาตฯเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ เป็นแนวคิดของทีมวิชาการของ
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ
ที่อยากยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของคนไทย แต่การจะออกใบอนุญาตฯนี้
คุรุสภาก็ต้องจัดทดสอบความสามารถของครูด้วย โดยอาจให้ บริติช เคานซิล
เข้ามาช่วยเรื่องการประเมินและรับรองความสามารถของครูทั้ง การฟัง พูด อ่าน
และเขียน รวมถึงทักษะการสอนด้วย”ดร.ชัยยศกล่าวและว่า
สำหรับคนต่างชาติที่ต้องการเป็นครูสอนภาษานั้น
ก็ต้องได้รับการวัดระดับมาตรฐานเช่นกัน
เพราะบางคนอาจเป็นแค่นักท่องเที่ยวตามถนนข้าวสาร
แต่เมื่อจะมาเป็นครูก็ต้องเป็นครูที่มีคุณภาพด้วย.“

อ่านต่อที่ :  เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 9:30 น.

You might also like