เล็งชง ม.44 สร้างเชื่อมั่นเรียนฟรี

513

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงสำเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐานว่า พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว. ศึกษาธิการ
ยังไม่ได้ลงนามในร่างประกาศดังกล่าว เพราะต้องมีการปรับแก้ในรายละเอียด
โดยเฉพาะจำนวนปีในการจัดการศึกษา นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ ศธ.ทำกฎหมายให้ชัดเจน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐบาลสนับสนุนการเรียนฟรี 15
ปีเหมือนเดิม ดังนั้นการออกประกาศ ศธ. อาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด
จึงต้องนำกลับมาทบทวนว่าจำเป็นต้องมีการออกเป็นกฎหมายหรือไม่

โดย
ต้องไปดูข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
แต่หากจะให้เร็วอาจจำเป็นต้องเสนอขอใช้อำนาจตามมาตรา 44
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 เพื่อให้ครอบคลุมการเรียนฟรี 15
ปีและทำให้สังคมเกิดความมั่นใจว่ารัฐจะไม่ทอดทิ้งเด็ก
ทั้งนี้เพราะมีกระแสเรื่องการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับลงประชามติ) ที่มีการดึงประเด็นในมาตรา 54 ที่ระบุว่า
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้
จ่ายมาปนกัน ทำให้คนไม่มั่นใจทั้งๆที่ ศธ.ก็ชี้แจงแล้วว่าจำนวน 12
ปีที่ระบุนั้นเป็นอย่างน้อย.

ที่มา : ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 7 มิ.ย. 2559 05:15