เล็งตั้งกองทุนผ่อนชำระหนี้รายปีสางหนี้แม่พิมพ์

1803

เล็งตั้งกองทุน ผ่อนชำระหนี้ รายปี สางหนี้แม่พิมพ์

เล็งตั้งกองทุนผ่อนชำระหนี้รายปีสางหนี้แม่พิมพ์
เล็งตั้งกองทุนผ่อนชำระหนี้รายปีสางหนี้แม่พิมพ์

เล็งตั้งกองทุนผ่อนชำระหนี้รายปีสางหนี้แม่พิมพ์

ดร.ปรีดา บุญเพลิง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคครูไทยเพื่อประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ และประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ N 405 ชั้น4 อาคารรัฐสภา ว่า ที่ประชุมได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูมาร่วมหารือถึงการแก้ไขปัญหาหนี้ครู อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านหนี้สาธารณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือ ขาดอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ไม่ได้มาร่วมหารือ โดยทุกฝ่ายเห็นด้วยที่จะใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นฐานในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในมาตรการ ”ครูช่วยครู“

โดยทางออมสินยินดีจะออกพันธบัตรเงินกู้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพื่อให้สหกรณ์นำไปแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ตามคำแนะนำของผู้แทนกระทรวงการคลังที่ให้คำแนะนำ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนผ่อนชำระหนี้รายปีโดยรัฐสนับสนุนเป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้แต่ละฝ่ายจะกลับไปหารือในแต่ละหน่วยงานอีกครั้ง อีกทั้งต้องหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่ามีปัญหาอุปสรรคในระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติอย่างไรหรือไม่ หากมีปัญหาทางกรรมาธิการจะเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยจะเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาร่วมหารือในการประชุมคราวหน้าด้ยย

ดร.ปรีดา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนในฐานะประธานที่ประชุมยังเสนอให้ทางธนาคารออมสินชะลอการฟ้องคดีครูที่เป็นหนี้วิกฤติ โดยใช้แนวทางเจรจาโดยสันติ การปรับโครงสร้างหนี้ การรวมหนี้หรือลดดอกเบี้ยเงินกู้ และการเจรจาเป็นแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งทราบว่าทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลายจังหวัดร่วมมือกับธนาคารออมสินและธนาคารของรัฐหลายแห่ง กำลังดำเนินการเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว ซึ่งคาดว่าสถานะการณ์วิกฤติหนี้สินครูคงได้รับการแก้ไขสำเร็จในไม่ช้านี้ ตนต้องฝากขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายรัฐบาล ทั้งกระทรวงการคลังธนาคารออมสิน และธนาคารของรัฐหลายแห่ง กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกแห่งที่เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาหนี้ครู

ด้านนายสมบัติ ล้อจงเฮง ประธานสหภาพครูแห่งชาติ เปิดเผยว่า อยากให้ทางรัฐบาลได้นำเอาการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นวาระแห่งชาติอีกแนวทางหนึ่งร่วมกับทางรัฐสภาที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทางสหภาพครูแห่งชาติพร้อมที่จะให้ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่กำลังเข้าสู่ระบบรัฐสภาอยู่ในขณะนี้แล้วโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการศึกษาของชาติสูงทัดเทียมอารยะประเทศ ซึ่งอาศัยแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเป็นฐาน นำสู่ความสำเร็จต่อไป ตนขอขอบคุณทางอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู สภาผู้แทนราษฎร และทางกรรมาธิการวิสามัญฯ รวมถึงทุกๆฝ่ายที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในครั้งนี้.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล เล็งตั้งกองทุนผ่อนชำระหนี้รายปีสางหนี้แม่พิมพ์ จาก At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู