เล็งยุบรวมบอร์ดย่อย สกสค.

648

„วันนี้(25 พ.ค.)นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
ฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(สกสค.) เปิดเผยว่า
ขณะนี้คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.)ด้านการ
เงินที่เข้ามาตรวจสอบบัญชีการใช้จ่ายเงินของสำนักงาน สกสค.
ได้ดำเนินการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ต้องทำรายงานเสนอ
คตร.คณะใหญ่ทราบและพิจารณาก่อน แล้วค่อยแจ้งมาให้สำนักงาน
สกสค.ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่นายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ
สกสค.ได้ขอขยายเวลาการชี้แจงต่อบอร์ด สกสค.นั้น ตนได้ทำรายงานเสนอ
พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ แล้ว
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ
สิ่งที่นายสมศักดิ์ขอขยายเวลาชี้แจงกับการขอเอกสารประกอบการชี้แจง
ซึ่งเรื่องการขอขยายเวลาชี้แจงน่าจะพอฟังขึ้น
แต่จะให้ขยายแค่ไหนนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่ง
ส่วนการขอคัดสำเนาเอกสารเพื่อประกอบการชี้แจงนั้น สำนักงาน
สกสค.ได้ตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด มาพิจารณาตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ว่า เอกสารชุดไหนให้ได้บ้าง
ถ้าชุดไหนให้ได้ก็จะแจ้งให้นายสมศักดิ์เข้ามารับโดยเร็ว
แต่ถ้าชุดไหนที่ยังไม่สมควรให้ก็คงให้ไม่ได้

“ตอนนี้ผมกำลังเร่งศึกษาระเบียบและความซ้ำซ้อนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
ของสำนักงาน สกสค. ว่าแต่ละคณะทำงานเป็นอย่างไร โดยขณะนี้บอร์ด
สกสค.มีเพียงชุดเดียว คือ ชุดที่ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน
ส่วนคณะกรรมการที่สำนักงาน สกสค.ตั้งขึ้นมาดูแลเรื่องต่าง ๆ
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเลขาธิการ สกสค.หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นประธานนั้น
พบว่ามีอยู่หลายชุด
ดังนั้นก็จะมาพิจารณาว่าคณะกรรมการชุดไหนที่รวมกันได้ก็จะให้รวม
อย่างน้อยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ สำหรับผลการตรวจสอบของ
คตร.หากชี้มูลออกมาว่า การทำงานของคณะกรรมการชุดใดมีความผิด
ก็ต้องมีโทษตามกฎหมาย และถ้าเป็นข้าราชก็ต้องดำเนินการทางวินัยด้วย”
นายพินิจศักดิ์กล่าว “

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/