Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

เล็งแก้ข้อบังคับคุรุสภาจัดเกรดคุณภาพให้ตั๋วครู

Advertisement

“ชัยยศ” เผยเตรียมแก้ไขข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปรับหลักเกณฑ์ขอมีและต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม่ แบ่ง 3 สีตามระดับคุณภาพ มีประสบการณ์ 15 ปีได้ตั๋วครูตลอดชีพ

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (16 ส.ค.) ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เร็วๆนี้ จะมีการเสนอแก้ไขข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้การได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีประสิทธิภาพ และสะท้อนถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีสาระสำคัญที่จะแก้ไข คือ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ว่า หากไม่มายื่นขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตฯ ,ยกเลิกการอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย และจรรยาบรรณของวิชาชีพ สำหรับครูชาวต่างประเทศ เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

ดร.ชัยยศ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ในการขอต่อใบอนุญาตฯจะใช้ระบบคะแนนสะสม ซึ่งคุรุสภาจะกำหนด 12 เมนูในการพัฒนาตนเองและแต่ละเมนูก็จะมีค่าน้ำหนักคะแนนที่แตกต่างกันให้ เช่น เข้าร่วมอบรม มีผลงานสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน มีงานวิจัย เป็นวิทยากร เป็นต้น โดยจะให้ต่อใบอนุญาตฯ 3 รอบในทุก 5 ปี ดังนี้ รอบ 5 ปีแรก ต้องได้คะแนน 50 คะแนน รอบที่สอง หรือ 10 ปีต้องได้ 70 คะแนน และรอบที่สาม หรือ15 ปี ซึ่งจะเป็นการต่ออายุใบอนุญาตฯแบบตลอดชีพ ต้องมีคะแนนสะสมรวม 80 คะแนน จะกำหนดสัญลักษณ์ใบอนุญาตฯแต่ละระดับให้ชัดเจน เช่น ใบอนุญาตฯ 5 ปีแรก เป็น สีเหลือ 10 ปีสีแดง และ 15 ปีสีเขียว เป็นต้น เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้ประกอบวิชาชีพว่าอยู่ในระดับใด ทั้งนี้ หากทำคะแนนสะสมได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดก็จะไม่เปลี่ยนสีใบอนุญาตฯให้ ซึ่งจะทำให้ครูกระตือรือล้นพัฒนาตนเอง.

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00 น.

You might also like