วันพุธ, กุมภาพันธ์ 28, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวประจำวันเวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ที่นี่

เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ที่นี่

Advertisement

เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ที่นี่

วันมาฆบูชา2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทย วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ขอเชิญร่วม เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 66 ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์  ผ่าน  www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.comการเวียนเทียน เป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้ธูป เทียนและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ หรือที่เรียกว่า “เวียนประทักษิณาวัตร” คือ เวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออก การเคารพบูชาต่อสิ่งนั้นๆ อย่างสูงสุด การเวียนเทียน จะทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 4 วัน ได้แก่

  • วันมาฆบูชา ความสำคัญของวันมาฆบูชาคือ เป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูป ที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ตามแคว้นต่างๆ กลับมาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย
  • วันวิสาขบูชา ความสำคัญของวันวิสาขบูชาคือ เป็นวันที่มีขึ้นเพื่อระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  • วันอาสาฬหบูชา ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาคือ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
  • วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมือง กุสินารา เป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงพระพุทธองค์อีกวันหนึ่ง (วัดบางที่จะจัดเวียนเทียน)

สำหรับการร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวียนที่วัดใกล้บ้าน หรือ หากไม่สะดวกสามาถเข้าร่วมกิจกรรม เวียนเทียนออนไลน์วันมาฆบูชา 2566 ได้ที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com

เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ที่นี่

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก เวียนเทียนออนไลน์ – Wiantianonline

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา 2565 

เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา 

เวียนเทียนออนไลน์ 2565 วันออกพรรษา 2565 ปฏิบัติธรรมออนไลน์ 

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments