เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ที่นี่

178

เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 66 ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ที่นี่

เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 66 ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ที่นี่ ผ่าน  www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com

advertisement

เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ที่นี่
เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ที่นี่

วันมาฆบูชา2566 ตรงกับวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 66 เป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทย วันมาฆบูชา เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ขอเชิญร่วม เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 66 ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ที่นี่ ผ่าน  www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.comการเวียนเทียน เป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้ธูป เทียนและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ หรือที่เรียกว่า “เวียนประทักษิณาวัตร” คือ เวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออก การเคารพบูชาต่อสิ่งนั้นๆ อย่างสูงสุด การเวียนเทียน จะทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 4 วัน ได้แก่

  • วันมาฆบูชา ความสำคัญของวันมาฆบูชาคือ เป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูป ที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ตามแคว้นต่างๆ กลับมาประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย
  • วันวิสาขบูชา ความสำคัญของวันวิสาขบูชาคือ เป็นวันที่มีขึ้นเพื่อระลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  • วันอาสาฬหบูชา ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาคือ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
  • วันอัฏฐมีบูชา เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมือง กุสินารา เป็นวันสำคัญที่ระลึกถึงพระพุทธองค์อีกวันหนึ่ง (วัดบางที่จะจัดเวียนเทียน)

สำหรับการร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเวียนที่วัดใกล้บ้าน หรือ หากไม่สะดวกสามาถเข้าร่วมกิจกรรม เวียนเทียนออนไลน์วันมาฆบูชา 2566 ได้ที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com
ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา2566 และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ วันมาฆบูชา2566 ได้ที่นี่ ผ่าน  www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com คลิกเลย

เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ที่นี่
เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา2566 ตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566 ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ ได้ที่นี่

ร่วม เวียนเทียนออนไลน์ วันมาฆบูชา 2566 และ ปฏิบัติธรรมออนไลน์ วันมาฆบูชา2566 ได้ที่นี่ ผ่าน  www.เวียนเทียนออนไลน์.com และ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com คลิกเลย

advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก เวียนเทียนออนไลน์ – Wiantianonline

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา 2565 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ เนื่องใน วันมาฆบูชา

advertisement

เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา เชิญชวนทุกท่าน เวียนเทียนออนไลน์ ที่บ้าน เนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมขั้นตอนการเวียนเทียนออนไลน์

เวียนเทียนออนไลน์ 2565 วันออกพรรษา 2565 ปฏิบัติธรรมออนไลน์ วันพระ ร่วมสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังเทศน์ ได้ที่ www.ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com และ www.เวียนเทียนออนไลน์.com ปี2565