เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565

744

เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565

เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565
เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วยสอศ. กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ 2565 จำนวน 1,103 อัตรา โดยจะรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 19 กันยายน 2565 – 15 ตุลาคม 2565 ตามเว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วยสอศ.กรณีพิเศษ 2565 ด้านล่างนี้

เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ.กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ คลิกที่นี่

เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วยสอศ.กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ สำรองคลิกที่นี่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัครครูผู้ช่วย สอศ.กรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ตั้งเวลา 08.30 น. – 24.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม 2565 และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565

สำหหรับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ได้เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ 2565 ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี ความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตําแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ที่จะเปิดรับสมัคร ทาง เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วย สอศ. กรณีพิเศษ 2565 นั้นมีรายละเอียดดังนี้

1.1 อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน 1,103 อัตรา
1.2 กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร จํานวน 62 กลุ่มวิชา
1.3 รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
(1) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท
(2) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
(3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
(4) ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 17,690 บาท

เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วยสอศ.กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ คลิกที่นี่

เว็บไซต์สมัครสอบครูผู้ช่วยสอศ.กรณีพิเศษ 2565 http://vec.jobthaigov.com/ สำรองคลิกที่นี่

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดการรับสมัครครูผู้ช่วย สอศ.กรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ตั้งเวลา 08.30 น. – 24.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม 2565 และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

สอศ.เปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ 2565 จำนวน 1,103 อัตรา ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ลิงก์สมัครสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวะ กรณีพิเศษ 2565 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ