เว็บไซต์ ประกาศรับสมัคร สอบท้องถิ่น 2564 คลิกสมัครที่ http://www.dlaapplicant2564.com/ รับสมัครสอบทางเว็บไซต์    วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564

5290

สวัสดีครับทุกท่านเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com/ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้องถิ่น ปี 2564 โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ครับ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบท้องถิ่น วิธีดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบท้องถิ่น ปี 2564

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบท้องถิ่น

กลุ่มภาคเหนือ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วยเชียงราย  เชียงใหม่  น่าน  พะเยา  แพร่  แม่ฮ่องสอน  ลำปาง  ลำพูน

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

กลุ่มภาคเหนือ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วย
กำแพงเพชร  ตาก  นครสวรรค์  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  อุทัยธานี

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

กลุ่มภาคกลาง เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วย
ชัยนาท  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด  ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

กลุ่มภาคกลาง เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วย
จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ตราด  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  สมุทรปราการ  สระแก้ว

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

กลุ่มภาคกลาง เขต 3 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วย
กาญจนบุรี  นครปฐม  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วย
กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  มหาสารคาม

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วย
มุกดาหาร  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ  สุรินทร์  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี

 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

 ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วย
นครพนม  บึงกาฬ  เลย  สกลนคร  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

กลุ่มภาคใต้ เขต 1 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วย
กระบี่  ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พังงา  ภูเก็ต  ระนอง  สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

กลุ่มภาคใต้ เขต 2 จังหวัดที่บรรจุ ประกอบด้วย
ตรัง  นราธิวาส  ปัตตานี  พัทลุง  ยะลา  สงขลา  สตูล

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

เว็บไซต์ ประกาศรับสมัคร สอบท้องถิ่น 2564 คลิกสมัครที่ http://www.dlaapplicant2564.com/ รับสมัครสอบทางเว็บไซต์    วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564

เว็บไซต์ ประกาศรับสมัคร สอบท้องถิ่น 2564 คลิกสมัครที่ http://www.dlaapplicant2564.com/
เว็บไซต์ ประกาศรับสมัคร สอบท้องถิ่น 2564 คลิกสมัครที่ http://www.dlaapplicant2564.com/

ข้อมูลจากเฟซบุ๊ก ท่าน ป.พิพัฒน์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้ประชุมเรื่อง การประกาศดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ประจำปี 2564

จังหวัดได้รายงานการตรวงสอบตำแหน่งว่างและยืนยันตำแหน่งแถะอัตราของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ว่าง ที่ อปท. ประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยจังหวัดได้ได้ตรวจสอบภาระ
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลแล้วไม่เกิน ๔o% เป็นไปตามมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีจำนวนตำแหน่งและอัตราว่างที่ อปท.ร้องขอมาทั้งสิ้น ๖๘ ตำแหน่ง
๔,๔๒๖ อัตรา  โดยจำแนกได้ ดังนี้ (ขัอมูล ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔)
(๑)ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีตำแหน่งว่าง ๒๑ ตำแหน่ง ๕๔๕ อัตรา
(๒) ตำแหน่งประภททั่วไป มีตำแหน่งว่าง ๒๕ ตำแหน่ง ๒,๘๑๒ อัตรา
(๓)ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีตำแหน่งว่าง ๒๒ สาขาวิชาเอก  ๑,๐๖๙ อัตรา

กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ (กำหนดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง) ในแต่ละตำแหน่ง และเงินเดือนที่จะได้รับ (ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ๐๒๐๖.๗/๖๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ตามมติ กสถ.
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อใช้ประกอบกับประกาศรับสมัคร

เห็นชอบร่งประกาศ กสถ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เป็นข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้
– ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
– รับสมัครสอบทางเว็บไซต์    วันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  วันที่ 9 เมษายน 2564
– การประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 20 เมษายน 2564

เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อสมัครได้ที่ http://www.dlaapplicant2564.com/

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ประกาศผลสอบท้องถิ่น, ผลสอบท้องถิ่น, สอบครูท้องถิ่น64, สอบท้องถิ่น, สอบท้องถิ่น64,สอบท้องถิ่น อ่านอะไรบ้าง,หลักสูตรสอบท้องถื่น 64, เตรียมตัวสอบท้องถิ่น ปี 2564 ,อ่านสอบท้องถิ่น ปี 2564 , สอบภาค ก ท้องถิ่น 64, สอบภาค ข ท้องถิ่น 64 ,สอบภาค ค ท้องถิ่น 64