เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร MOE Safety Platform แบบทดสอบออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2565

16166

เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร MOE Safety Platform หรือ โหลดเกียรติบัตร moe safety center แบบทดสอบออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.moechallenge.com/macro

ล่าสุดเว็บไซต์ MOE Safety Platform สามารถค้นหาเกียรติบัตรได้แล้ว แต่ยังเป็นแค่ระบบทดลองออกเกียรติบัตร ยังไม่เปิดใช้งานจริงอย่างเป็นทางการ

📣📣ประกาศ📣📣
โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform
‼️ขอเลื่อน‼️ การดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร
สำหรับผู้ผ่านการทดสอบออกไป
🔺เนื่องจากขั้นตอนในการอนุมัติการออกใบประกาศยังไม่เรียบร้อย🔺
หากได้วันดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรจะมาแจ้งอีกครั้งให้ทราบ
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

📣📣ประกาศล่าสุด 5 มีนาคม 2565📣📣

ทางคณะผู้จัดทำใบประกาศนียบัตรขอเวลาในการปรับแก้ข้อความในใบประกาศนียบัตรเพื่อให้ตรงกับการอนุมัติ จะใช้เวลาอีกประมาณ 30 วัน เพื่อสามารถสร้างใบประกาศนียบัตรให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดให้ครบเกือบ 2 แสนท่าน
ขอขอบพระคุณ และขออภัยคุณครูทุกท่านสำหรับการรอคอยเป็นอย่างยิ่งค่ะ

โครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอคอมมีเรื่องราวมาประชาสัมพันธ์ครับ ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร MOE Safety Platform หรือ moe safety center แบบทดสอบออนไลน์ ซึ่งจะเปิดระบบให้สามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร MOE Safety Platform 15 ก.พ. 2565
เว็บไซต์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร MOE Safety Platform 15 ก.พ. 2565

>> ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร MOE Safety Platform หรือ moe safety center ระบบค้นหาเกียรติบัตร (https://www.moechallenge.com/)

>> ลิงก์สำรองดาวน์โหลด เกียรติบัตร MOE Safety Platform หรือ moe safety center ระบบค้นหาเกียรติบัตร (https://www.moechallenge.com/)

หลังจากคุณครูหลายท่านได้เข้าร่วมการทดสอบออนไลน์ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform หรือ moe safety center ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น และมีการประกาศให้เข้าดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ใน วันนที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นั้นเนื่องจากมีผู้ที่เข้าร่วมการทดสอบ จำนวนมากถึง 200,497 ครั้ง และมีผู้ที่ผ่านการทดสอบได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นจำนวนมากถึง 151,127 คน เนื่องจากมีผู้เข้าทดสอบซ้ำหลายครั้งเป็นจำนวนมาก ระบบจึงต้องประมวลผลเพื่อตรวจสอบชื่อที่ซ้ำ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการออกใบประกาศนียบัตร ระบบจะทยอยออกให้จนครบจำนวนผู้ที่สอบผ่าน โดยระบบจะเริ่มทยอยโหลดใบประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : ลิงก์ดาวน์โหลด เกียรติบัตร MOE Safety Platform หรือ moe safety center15 กุมภาพันธ์ 2565 ทำแบบทดสอบออนไลน์ วันที่ 1- 8 ก.พ. 2565

ตัวอย่างเกียรติบัตรเข้าร่วมการทดสอบออนไลน์ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform วันที่ 15 ก.พ. 2565

เว็บไซต์ ดาวน์โหลดเกียรติบัตร MOE Safety Platform แบบทดสอบออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2565
เว็บไซต์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ MOE Safety Platform แบบทดสอบออนไลน์ 15 กุมภาพันธ์ 2565

>> ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร MOE Safety Platform หรือ moe safety center 15 กุมภาพันธ์ 2565ระบบค้นหาเกียรติบัตร (https://www.moechallenge.com/)

>> ลิงก์สำรองดาวน์โหลด เกียรติบัตร MOE Safety Platform หรือ moe safety center 15 กุมภาพันธ์ 2565 ระบบค้นหาเกียรติบัตร (https://www.moechallenge.com/)

เรื่องราวที่น่าสนใจ :

>> แบบทดสอบออนไลน์ MOE Safety Platform ทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานแพลตฟอร์ม MOE Safety Platform

>>ลิงก์ดาวน์โหลด เกียรติบัตร MOE Safety Platform 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทำแบบทดสอบออนไลน์ วันที่ 1- 8 ก.พ. 2565

ขอบคุณข้อมูลจาก MOE Safety Center