เสนอครม. ปิดสถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ป้องกันโควิท 2019

2050

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  แถลงถึงมาตราการศูนย์โควิท 19 ของรัฐบาลว่า ขณะนี้มีความจำเป็นต้องควบคุมสถานที่ที่มีผู้คนไปชุมนุมคราวละมากๆ มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยจะเสนอครม.ในวันพรุ่งนี้ (17 มีนาคม 2563 ) เพื่อให้หยุดกิจการหรือปิดสถานที่ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว คาดว่าจะเริ่มได้ในวันที่ 18 มี.ค. 2563 

ซึ่ง จะประกาศให้ปิดมหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และ โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้ง โรงเรียนนานาชาติ
และโรงเรียนกวดวิชา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ อย่างไรก็ตาม คุณครูสามารถติดตามข่าวสารจากผล
การประชุมข้างต้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ