เสนอหยุดเรียน 1 ปี เอกชัย ค้าน! นักวิชาการเสนอหยุดเรียน 1 ปี

1045

 

เสนอหยุดเรียน 1 ปี เอกชัย ค้าน! นักวิชาการเสนอหยุดเรียน 1 ปี

เสนอหยุดเรียน 1 ปี เอกชัย ค้าน! นักวิชาการเสนอหยุดเรียน 1 ปี
เสนอหยุดเรียน 1 ปี เอกชัย ค้าน! นักวิชาการเสนอหยุดเรียน 1 ปี

เสนอหยุดเรียน 1 ปี เอกชัย ค้าน! นักวิชาการเสนอหยุดเรียน 1 ปี

เอกชัย ค้าน! นักวิชาการเสนอหยุดเรียน 1 ปี

จากกรณีที่มีนักวิชาการเสนอให้หยุดการเรียนการสอน 1 ปี เนื่องจากถ้าต้องเรียนออนไลน์ต่อการเรียนจะไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีคุณภาพ นั้น รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ รักษาการประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนไม่เห็นด้วยกับการหยุดเรียนทั่วประเทศ เราควรใช้โอกาสนี้สร้างลักษณะนิสัยเกี่ยวกับการนำตนเองไปสู่การเรียนรู้ของเด็ก (SDL)

สำหรับเด็กกลุ่มหนึ่งที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างดีในยุค Digital และครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาจะต้องเรียนรู้การปรับตัวทำงานในยุค New normal ของการจัดการศึกษา ถ้าคิดจะหยุดอยู่กับที่แล้วรอเปิดสอนแบบเดิมอาจจะหมดยุคไม่ทันสถานการณ์ ส่วนวิชาที่เป็นทักษะปฏิบัติ ตนยอมรับว่าอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้ ซึ่งต้องปรับลำดับเนื้อหาให้เรียน Online ส่วนที่เป็นทฤษฎีไปก่อน แล้วเมื่อสามารถเรียน Onsite ได้ก็มาปฏิบัติอย่างเดียว หรือถ้าจำเป็นก็ให้มาปฏิบัติครั้งละ 5 คน ในกรณีของพื้นที่ไม่มีการระบาดมาก เพื่อแก้ปัญหาทักษะผู้เรียน

สำหรับปัญหาการเรียน Online ตนมองว่าควรมีการนำมาวิเคราะห์สาเหตุหลัก ๆ ว่ามาจากอะไรบ้าง เช่น อาชีพผู้ปกครอง อุปกรณ์และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เวลาที่เรียน วัยของผู้เรียน ระดับชั้นที่เรียน เนื้อหาที่ให้เรียน วิธีสอนของครู การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ Online เป็นต้น เพื่อที่จะได้หาสาเหตุที่แท้จริงและนำไปสู่แนวทางแก้ปัญหา ไม่ใช่หนีปัญหาด้วยการหยุดเรียน ซึ่งถือเป็นการสร้างปัญหามากกว่า

“การเปิดสอน Online ควรดำเนินการต่อไปไม่ควรหยุดเรียน แต่ต้องเปลี่ยนเป้าหมายหลัก คือ เป็นการเตรียมเด็กให้ปรับตัวพร้อมเข้าสู่ยุคการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัด เป้าหมายรอง คือ คุณภาพการศึกษาไม่ใช่เน้นคุณภาพการศึกษาเป็นหลักแบบเดิมๆ ตัวชี้วัดแบบเดิม เราต้องคิดว่าเรียน online อย่างไรให้มีคุณภาพทำได้หรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ เพราะอะไร จะแก้ได้ไหม ถ้าบอกแก้ไม่ได้เพราะอะไร ไม่ใช่เจอปัญหาแล้วหยุดเรียน 1 ปี เพราะทุกปัญหาคือโอกาสในการเรียนรู้ทั้งสิ้น” รักษาการประธาน กพฐ. กล่าวและว่า เราควรหยุดคิดแทนเด็ก ว่า เด็กจะใช้เวลาเล่นเน็ตทั้งวัน เด็กมีปัญหาเครียดการเรียน Online เพราะจากที่ตนได้หารือกับผู้ปกครองหลายคนที่ลูกเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า เด็กหลายคนมีความสุข และชอบมาก เนื่องจากการเรียน Online มีความอิสระ ยังถามเลย ว่า ถ้าเปิดเรียนปกติแบบ On-site เขาจะขอเรียนแบบ online ได้หรือไม่ แสดงว่าการเรียน Online ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับเด็กทุกคน.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล เสนอหยุดเรียน 1 ปี เอกชัย ค้าน! นักวิชาการเสนอหยุดเรียน 1 ปีจาก เพจ AT_HeaR ข่าวจริงเข้าหู